realisation
construction
development
competition
study
exhibition
scenography
lecture
workshop
publication
nomination
award
G1702 UPDATE
realisation
Aalst
2017 - 2023
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Aalst, 2017 - 2023

De Feestzalen Carlton in het centrum van Aalst maken plaats voor een nieuw stadsinbreidingsproject. Een groen collectief binnengebied weeft zich doorheen het bouwblok en maakt de verbinding tussen het Centrumpark aan de Zonnestraat,  het driehoekig pleintje in de Windmolenstraat en de parktuin van de aanpalende Karmelsite.

De pakhuistypologie van de bestaande architectuur wordt als bouwsteen voor het project gebruikt. Slanke hoge volumes onder een zadeldak, ingepast volgens een gedeelde hoofdrichting maar onderling verschoven, geven het project een fijne korrel die aansluit bij het stedelijke weefsel en het industriële verleden van de site. De volumes worden afgesneden door de randen van de site, waardoor project zich aan de verschillende straatzijden verschillend toont: als een opeenvolging van kopse tipgevels aan de Windmolenstraat, als een schuin oplopende langsgevel aan de Zonnestraat.

view project
G2308 UPDATE
competition
Gent
2023
Office Site The Loop
Office Site The Loop, Gent, 2023

De vraag naar een nieuw kantoorgebouw op de Fedustria-site hangt samen met de ontwikkeling van een masterplan voor de ruimere omgeving van The Loop. Voortbouwend op de principes van het overkoepelende onderzoek van ORG ondersteunt het de transformatie van The Loop tot een levendig, multimodaal stadsdistrict. De sleutel ligt in de introductie van een menselijke maat, een verschuiving weg van het dominante ‘brochettemodel’ naar een schaakbordpatroon.

Het schaakbord dient als leidraad voor een archipelstrategie, waarin bestaande stedelijke weefsels worden versterkt en tegelijkertijd worden opgenomen in een samenhangend geheel. Net als stukken in een stedelijk bordspel vormen aaneengesloten gebieden ‘eilanden’, elk rijp voor ontwikkeling zonder de integriteit van het stedelijk weefsel op te offeren. De bouwstenen van de nieuwe ontwikkeling zijn kavels van 55x55m, die kunnen worden bestemd als gebouw, plein, park of bos. Hoe groter de diversiteit van de eilanden, hoe sterker de archipel als systeem.

Het nieuwe kantoorgebouw wordt naadloos geïntegreerd in deze archipelagostad. De footprint blijft beperkt tot die van de huidige verharding op het terrein, waardoor er geen groene ruimte wordt opgeofferd. Het volume bestaat uit twee identieke volumes die met elkaar zijn verbonden door een spiraalvormige helling: een draaischijf die afwisselende split-levels met elkaar verbindt. Een half ingegraven vloer ondersteunt het primaire betonskelet. De structuur van het gebouw is een helder raamwerk met royale overmaat. In de eerste fase zal de ene helft dienen als kantoorruimte en de andere helft als parkeervoorziening voor de ruimere omgeving. De verzonken geïsoleerde schil creëert luifels en potentiële buitenkamers. Een tweede fase introduceert een houten toren gestapeld op de massieve onderbouw. Het verschil in materiaal versterkt het idee van de sokkel. De overgang tussen beide markeert de kroonlijst die wordt gedeeld met zijn toekomstige buren.

view project
G2220 UPDATE
development
Liessel
2022 - ...
Masterplan
Masterplan, Liessel, 2022 - ...

Ingebed tussen kanaal en autostrade ligt een lineair industriegebied. De laatste zone hiervan wordt aangesneden voor ontwikkeling. Het verkavelingsplan is opgemaakt, de loten bepaald. Als residentiële vrijstaande villa’s worden kleinere kmo’s hierin ondergebracht. Elk op zijn terrein.
Het masterplan stelt deze logica in vraag en zoekt een gedeeld antwoord op grotere schaal. Het gaat op zoek naar een identiteit op maat van de plek. De site wordt in drie gedeeld waarbij het centrale gedeelte aansluit op het aanliggende beeldenpark. Dit wordt het groene hart van de nieuwe campus. Eén parkeertoren lost het mobiliteitsvraagstuk op en maakt door middel van een brug de connectie met de twee andere delen. Langs beide zijden wordt de logistiek afgewikkeld op twee decks. Eén grid structureert de site en maakt een deelscenario mogelijk in de toekomst.
Door het stapelen van industrie wordt een maximaal rendement vrijgesteld voor de toekomst. Het geheel wordt afgetopt met een glazen serreconstructie over de volledige oppervlakte van de twee gebouwen. Bestemd voor toekomstige stadslandbouw. Een reeds bestaande windmolen wordt opgenomen in de logica van het nieuwe park en fungeert als sculptuur tussen de andere beelden.

view project
G2223 UPDATE
competition
Brussel
2022 - 2023
StadsAtelier de Ville, Circular Hub for building materials, icw fallow
StadsAtelier de Ville, Circular Hub for building materials, icw fallow , Brussel, 2022 - 2023

Hoewel het lege perceel op de TACT site iets anders doet vermoeden kan het geplande StadsAtelier de Ville geen conventionele nieuwbouw zijn. In tegenstelling tot de residentiële ontwikkeling tegenover Tour&Taxis wordt het een tijdelijke ruimtelijke constellatie, bepaald door een concessie op de grond, toegekend voor een periode van 30 jaar. Hierna moet het geheel ontmanteld kunnen worden waarbij de materialen een nieuwe bestemming wacht.

Het programma, een depot voor circulaire bouwmaterialen, een productiehal voor BC architects en een reeks lokale kleinere spelers, is gekend maar nog niet in detail uitgeschreven. Een robuust raamwerk biedt een oplossing voor deze programmatorische instabiliteit en geeft vorm aan wat wel gekend is, de diversiteit aan functies. Een drieledige structuur is de ruimtelijke vertaling van de verschillende noden, ondergebracht onder één groot dak waarvan de luifels aan weerszijden uitkragen. Deze autonome constructie wordt tegen de buur aangeschoven. De luifel aan deze zijde wordt ingericht als een overdekte logistieke binnenstraat. Van hieruit wordt een reeks opslagruimtes bevoorraad die uitgeven op een grote ‘markthal’ die geflankeerd wordt door een enfilade van kamers die de kantoren huisvesten. Aan de zuidzijde zorgt een luifel voor schaduw en een overdekte ruimte, te gebruiken als buitenatelier.

Het project neemt de taal over van industriële opslagboxen uit de haven. Het bouwsysteem bestaande uit betonnen stapelblokken straalt ondanks zijn ontmantelbaarheid permanentie uit. Samengestelde houten liggers overspannen de identieke kamers, ingeblazen met papiervlokken. Het grote forum wordt gestructureerd door een grid van ‘mogelijke’ kolommen. Hun positie wordt bepaald in functie van de gewenste vrije overspanning, hun materialisatie zal een gevolg zijn van wat voorhanden is. De beglaasde delen anticiperen in hun ritmiek de te herbruiken glazen glasvliesgevelsysteem van naburige hoogbouw.

view project
G1801 UPDATE
construction
Gent
2018 - ...
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Gent, 2018 - ...

De twee delen van een kasteeldomein worden na jarenlange splitsing terug samengevoegd. Het neoclassicistisch herenhuis aan de toegangspoort wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe woonfunctie onder zijn afgewolfde dak. In de tuin onder een groep eeuwenoude rode beuken worden drie parkvilla’s geschrankt opgesteld rondom de historische zichtas op het kasteel. Hun planvorm ontstaat uit drie kamers geschikt rondom een traphal waar rondomrond terrassen worden gewikkeld. Door de geslepen vorm schrijven ze zich in langs de slingerende paden doorheen de historische parktuin.
Langs de zijde van het Potuitpark worden langs de ommuring woningen gebouwd die met hun kroonlijst en ritmering aanleunen bij de bestaande oranjerie en tegelijk de historische beluiken in herinnering brengen. Het geheel wordt opgevat als cohousingproject en zal een warmtenet aanleggen op basis van geothermie.

view project
G2310
competition
Gent
02.2024
1st prize, City Depot Gent, icw MAKER architecten
1st prize, City Depot Gent, icw MAKER architecten , Gent, 02.2024

De Stad Gent wil haar logistieke activiteiten centraliseren. Deze omwenteling vraagt een doordachte aanpak die rekening houdt met de noden van vandaag en tegelijk voldoende veerkracht biedt om groei- en krimpvragen op te vangen, om nieuwe invullingen mogelijk te maken en om de evoluerende identiteit van de site te ondersteunen.

Eerder dan een ontwerpvoorstel, bieden we een ontwerpstrategie aan. Planvorming is vaak doordrongen van het creëren van permanente structuren, het bedenken en uitvoeren van een vooropgesteld beeld. Hierdoor verliezen ontwerpen aan flexibiliteit. Bovendien krijgen de uiteindelijke gebruikers louter een rol als consument van de plek toebedeeld, terwijl zij eigenlijk de producent zouden moeten zijn, diegenen die richting geven aan de plek. We kiezen er daarom voor het permanente karakter zo veerkrachtig mogelijk te maken zodat er ruimte ontstaat waarbinnen de plek zichzelf kan blijven heruitvinden en inspelen op komende veranderingen en actuele uitdagingen.

We verkennen de duurzaamheid van de ruimtelijke structuur. Duurzaamheid wordt gedefinieerd als robuustheid, aanpasbaarheid en tijdloosheid. Het resultaat is een project dat flexibiliteit in de toekomst mogelijk maakt, zowel tijdens het ontwerpproces als na de verwezenlijking, en dit op schaal van de context, van het gebouw en van het bouwkundig element.

G2402
lecture
Keulen (D)
30.01.2024
Junge Baukultur in Belgien
Junge Baukultur in Belgien, Keulen (D), 30.01.2024

To continue

In 1967 krijgt de kunstenaar Richard Serra een grote hoeveelheid industrieel rubber dat overblijft na een faillissement. Om het potentieel te ontdekken van het materiaal stelt Serra een lijst met werkwoorden op; acties die toegepast kunnen worden in relatie tot het materiaal en in relatie tot de plek. To fold, to cut, to twist, to dangle, to…
Door deze eenvoudige handelingen uit te voeren op het materiaal waaraan ze ontleend zijn ontstaat er een serie van werken die zal leiden tot een consistent oeuvre, een eigen syntax.

De opdracht die Serra zich stelde om een strategie te vinden om om te gaan met het materiaal dat voorhanden was is vergelijkbaar met de uitdaging waar architecten vandaag voor staan. Hoe om te gaan met de ‘As found’. Het materiaal waar architecten mee geconfronteerd worden is niet langer enkel de ruwe materie. Het zijn halffabricaten, structuursystemen, hybrides die ontmanteld moeten worden en opnieuw geassembleerd.

De lezing onderzoekt de aanwezigheid van typologische operaties in anonieme structuren. Op basis van het archief opgebouwd in de Primary Structure studio worden anonieme constructies, van historische palazzi tot hedendaagse tankstations, vergeleken met het werk van GAFPA aan de hand van gelijkaardige operaties die er in aanwezig zijn.

G2318
workshop
Kortrijk
02.2024
Regenerating, Winter School
Regenerating, Winter School, Kortrijk, 02.2024

Floris De Bruyn was gastdocent op de 7-daagse interdisciplinaire winterschool waar scenario’s werden ontworpen voor het industriepark Kortrijk-Noord en zijn omgeving. De studenten deden onderzoek naar circulaire ontwerpprincipes en denken mee over circulaire transitiescenario’s gericht op het regenereren van de industriële gebouwde omgeving van Kortrijk-Noord.
Zorgvuldig werken met bestaand materiaal en immateriële hulpbronnen, is de circulaire denkbenadering van de winterschool.
De winterschool zet zich in voor reparatieve en regeneratieve benaderingen en richt zich daarop
de kunst van het repareren, hergebruiken en herbestemmen van hulpbronnen in het landschap, de infrastructuur, gebouwen en hun componenten.

G2313
debate
Hasselt
06.09.2023
Festival van de architectuur 2023, Colloquium ‘As Found: Experiments in preservation’
Festival van de architectuur 2023, Colloquium ‘As Found: Experiments in preservation’, Hasselt, 06.09.2023

Van 5 tot 7 september 2023 organiseren het Vlaams Architectuurinstituut en de Universiteit Hasselt het internationale colloquium ‘As Found: Experiments in Preservation’. Het colloquium richt zich tot ontwerpers, onderzoekers en studenten met een focus op concepten en praktijken die ingrijpen in de bestaande gebouwde omgeving, oftewel ‘as found architecture’.
Floris De Bruyn zal deelnemen aan het debat ‘Architectural Experiments III’ gemodereerd door Nadin Augustiniok.

www.vai.be

G2309
competition
Hasselt
2023
Open Oproep 4502 Hogeschool PXL, icw BRUTHER, SDKE
Open Oproep 4502 Hogeschool PXL, icw BRUTHER, SDKE , Hasselt, 2023
G2308
competition
Gent
2023
Office Site The Loop
Office Site The Loop, Gent, 2023

De vraag naar een nieuw kantoorgebouw op de Fedustria-site hangt samen met de ontwikkeling van een masterplan voor de ruimere omgeving van The Loop. Voortbouwend op de principes van het overkoepelende onderzoek van ORG ondersteunt het de transformatie van The Loop tot een levendig, multimodaal stadsdistrict. De sleutel ligt in de introductie van een menselijke maat, een verschuiving weg van het dominante ‘brochettemodel’ naar een schaakbordpatroon.

Het schaakbord dient als leidraad voor een archipelstrategie, waarin bestaande stedelijke weefsels worden versterkt en tegelijkertijd worden opgenomen in een samenhangend geheel. Net als stukken in een stedelijk bordspel vormen aaneengesloten gebieden ‘eilanden’, elk rijp voor ontwikkeling zonder de integriteit van het stedelijk weefsel op te offeren. De bouwstenen van de nieuwe ontwikkeling zijn kavels van 55x55m, die kunnen worden bestemd als gebouw, plein, park of bos. Hoe groter de diversiteit van de eilanden, hoe sterker de archipel als systeem.

Het nieuwe kantoorgebouw wordt naadloos geïntegreerd in deze archipelagostad. De footprint blijft beperkt tot die van de huidige verharding op het terrein, waardoor er geen groene ruimte wordt opgeofferd. Het volume bestaat uit twee identieke volumes die met elkaar zijn verbonden door een spiraalvormige helling: een draaischijf die afwisselende split-levels met elkaar verbindt. Een half ingegraven vloer ondersteunt het primaire betonskelet. De structuur van het gebouw is een helder raamwerk met royale overmaat. In de eerste fase zal de ene helft dienen als kantoorruimte en de andere helft als parkeervoorziening voor de ruimere omgeving. De verzonken geïsoleerde schil creëert luifels en potentiële buitenkamers. Een tweede fase introduceert een houten toren gestapeld op de massieve onderbouw. Het verschil in materiaal versterkt het idee van de sokkel. De overgang tussen beide markeert de kroonlijst die wordt gedeeld met zijn toekomstige buren.

view project
G2305
exhibition
Parijs (FR)
11.05.2023
Objets trouvés, Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris
Objets trouvés, Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris, Parijs (FR), 11.05.2023

Karl Popper beschrijft in zijn Three World Theory drie verschillende werelden: de fysieke materiële wereld, de subjectieve wereld en de abstracte mentale wereld. De realiteit ontstaat door de interactie tussen deze drie werelden. De architect behoort tot de subjectieve wereld en creëert door middel van abstracte ideeën een ontwerp dat de materiële wereld naar zijn hand zet.

In de tuin van het ‘EDEN’ Hotel creëerden H&dM een luifel, waarbij de vier letters van de naam dienen als slanke dragers voor een vierkant betonnen grid. De letters zijn een gevonden element die door hun uitgerokken typografie een onverwachte unieke vorm geven aan elk van de vier kolommen.

Voor de tentoonstelling Objets trouvés onderzochten we de mogelijkheid om architectuur te verbeelden door middel van gevonden objecten. Het ‘EDEN’ paviljoen fungeert als een idee, snel gematerialiseerd met behulp van vier flesjes lijm en een sporttegel. Het project is niet alleen een eerbetoon aan de architecturale referentie, maar ook aan de transformatieve potentie van objecten die kan ontstaan door de kracht van een idee.

De groepstentoonstelling ‘Objets trouvés’ opent op 11 mei in Cité de l’Architecture et du Patrimoine Paris
curator: Thibaut Barrault en Cyril Pressacco

G2304
lecture
Gent
07.03.2023
CONSTRUCTIES - Olivier Goethals & GAFPA, GOING PUBLIC Lecture Series
CONSTRUCTIES - Olivier Goethals & GAFPA, GOING PUBLIC Lecture Series, Gent, 07.03.2023

Het GOING PUBLIC programma van de Faculteit Architectuur belicht de actuele debatten in de studio’s, opleidingen en onderzoeksgroepen. Het programma bestaat uit een lezingenreeks die zowel het discours aan de faculteit brengt en – vice versa – interne discussies aan de wereld.
De lezingenreeks is een initiatief van KUL Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent.

G2303
development
Gent
2023 - ...
Warehouses + Office Building + Showroom
Warehouses + Office Building + Showroom, Gent, 2023 - ...
G2302
development
Gent
2023 - ...
Warehouses + Office Building
Warehouses + Office Building, Gent, 2023 - ...
G2301
development
Gent
2023 - ...
Concrete plant + Office building
Concrete plant + Office building, Gent, 2023 - ...
G2223
competition
Brussel
2022 - 2023
StadsAtelier de Ville, Circular Hub for building materials, icw fallow
StadsAtelier de Ville, Circular Hub for building materials, icw fallow , Brussel, 2022 - 2023

Hoewel het lege perceel op de TACT site iets anders doet vermoeden kan het geplande StadsAtelier de Ville geen conventionele nieuwbouw zijn. In tegenstelling tot de residentiële ontwikkeling tegenover Tour&Taxis wordt het een tijdelijke ruimtelijke constellatie, bepaald door een concessie op de grond, toegekend voor een periode van 30 jaar. Hierna moet het geheel ontmanteld kunnen worden waarbij de materialen een nieuwe bestemming wacht.

Het programma, een depot voor circulaire bouwmaterialen, een productiehal voor BC architects en een reeks lokale kleinere spelers, is gekend maar nog niet in detail uitgeschreven. Een robuust raamwerk biedt een oplossing voor deze programmatorische instabiliteit en geeft vorm aan wat wel gekend is, de diversiteit aan functies. Een drieledige structuur is de ruimtelijke vertaling van de verschillende noden, ondergebracht onder één groot dak waarvan de luifels aan weerszijden uitkragen. Deze autonome constructie wordt tegen de buur aangeschoven. De luifel aan deze zijde wordt ingericht als een overdekte logistieke binnenstraat. Van hieruit wordt een reeks opslagruimtes bevoorraad die uitgeven op een grote ‘markthal’ die geflankeerd wordt door een enfilade van kamers die de kantoren huisvesten. Aan de zuidzijde zorgt een luifel voor schaduw en een overdekte ruimte, te gebruiken als buitenatelier.

Het project neemt de taal over van industriële opslagboxen uit de haven. Het bouwsysteem bestaande uit betonnen stapelblokken straalt ondanks zijn ontmantelbaarheid permanentie uit. Samengestelde houten liggers overspannen de identieke kamers, ingeblazen met papiervlokken. Het grote forum wordt gestructureerd door een grid van ‘mogelijke’ kolommen. Hun positie wordt bepaald in functie van de gewenste vrije overspanning, hun materialisatie zal een gevolg zijn van wat voorhanden is. De beglaasde delen anticiperen in hun ritmiek de te herbruiken glazen glasvliesgevelsysteem van naburige hoogbouw.

view project
G2222
realisation
Gent
2022 - 2023
Apparel Store
Apparel Store , Gent, 2022 - 2023

Centraal in de ruimte staat een cirkelvormige staalstructuur. Ze domineert het interieur van de winkelruimte en creëert een centrum in de onevenwichtige opbouw van de plattegrond. Met haar licht conische vorm en blauwe tint herinnert de constructie uit buisprofielen aan een klimrek. Aangekleed met de collectie ontstaan er doorzichten die wisselen door het gebruik. De taal wordt doorgezet in twee lineaire rekken met transparante legschappen langs weerszijden van een diepe nis.

view project
G2221
construction
Beernem
2022 - ...
House renovation
House renovation, Beernem, 2022 - ...
G2220
development
Liessel
2022 - ...
Masterplan
Masterplan, Liessel, 2022 - ...

Ingebed tussen kanaal en autostrade ligt een lineair industriegebied. De laatste zone hiervan wordt aangesneden voor ontwikkeling. Het verkavelingsplan is opgemaakt, de loten bepaald. Als residentiële vrijstaande villa’s worden kleinere kmo’s hierin ondergebracht. Elk op zijn terrein.
Het masterplan stelt deze logica in vraag en zoekt een gedeeld antwoord op grotere schaal. Het gaat op zoek naar een identiteit op maat van de plek. De site wordt in drie gedeeld waarbij het centrale gedeelte aansluit op het aanliggende beeldenpark. Dit wordt het groene hart van de nieuwe campus. Eén parkeertoren lost het mobiliteitsvraagstuk op en maakt door middel van een brug de connectie met de twee andere delen. Langs beide zijden wordt de logistiek afgewikkeld op twee decks. Eén grid structureert de site en maakt een deelscenario mogelijk in de toekomst.
Door het stapelen van industrie wordt een maximaal rendement vrijgesteld voor de toekomst. Het geheel wordt afgetopt met een glazen serreconstructie over de volledige oppervlakte van de twee gebouwen. Bestemd voor toekomstige stadslandbouw. Een reeds bestaande windmolen wordt opgenomen in de logica van het nieuwe park en fungeert als sculptuur tussen de andere beelden.

view project
G2219
construction
Mariakerke
2022 - ...
Housing Complex
Housing Complex, Mariakerke, 2022 - ...
G2216
construction
Brugge
2022 - ...
House renovation
House renovation, Brugge, 2022 - ...
G2214
realisation
2022
Table, icw Atelier Ternier
Table, icw Atelier Ternier , 2022

Vanuit de figuur van de driehoek ontstaat het idee van een tafel op drie poten. Het tafelblad krijgt de vorm van een ellips. De tekening van deze ellips kan eenvoudig bepaald worden met een plank, drie spijkers en een touw. Een methode ook bekend als de tuinmansellips. Door middel van een houten T-figuur worden de poten verbonden. Een diagonale dwarsbalk, puntsgewijs verbonden met het blad, biedt de nodige stabiliteit. Het tafelblad bestaat uit een houten mdf sandwichplaat waarvan het grid afgesneden wordt door de ellips.

Het blad is afgewerkt met een linoleum toplaag. Onderstel en blad zijn demonteerbaar voor eenvoudig transport. De tafel wordt uitgevoerd in drie variabele combinaties van twee complementaire kleuren. Door zijn materialiteit heeft tafel de kwaliteit van een 1:1 schaalmodel. Een permanent prototype.

view project
G2213
study
Asse
2022
House + Studio renovation
House + Studio renovation, Asse, 2022
G2212
development
Aalst
2022 - ...
Housing Complex
Housing Complex, Aalst, 2022 - ...
G2211
development
gent
2022 - ...
House renovation
House renovation, gent, 2022 - ...
G2210
competition
Brugge
2022
Masterplan Chartreuse Brugge, icw Cluster, CityD-WES, Daidalos Peutz
Masterplan Chartreuse Brugge, icw Cluster, CityD-WES, Daidalos Peutz , Brugge, 2022
G2209
construction
Gent
2022 - ...
House renovation
House renovation, Gent, 2022 - ...
G2208
lecture
Louvain-la-Neuve
22.03.2022
Daylight Talks, Architecture as Theme
Daylight Talks, Architecture as Theme, Louvain-la-Neuve, 22.03.2022

Op uitnodiging van Professor Sergio Altomonte geeft GAFPA op 22 maart een lezing aan UCLouvain. De lezing ‘Architecture as Theme’ maakt deel uit van de reeks ‘Daylight Talks’ georganiseerd door VELUX Group.
www.daylightandarchitecture.com

G2207
study
Oudenaarde
2022
House extension
House extension, Oudenaarde, 2022
G2204
development
Drongen
2022 - ...
Woodworkshop Ebenti
Woodworkshop Ebenti, Drongen, 2022 - ...
G2203
development
Gent
2022 - ...
Masterplan + Industrial Warehouses Eiland Zwijnaarde
Masterplan + Industrial Warehouses Eiland Zwijnaarde, Gent, 2022 - ...
G2117
development
Gent
2021 - ...
House extension
House extension , Gent, 2021 - ...
G2116
construction
Gent
2021 - ...
Cohousing reconversion
Cohousing reconversion , Gent, 2021 - ...
G2115
study
Sint-Niklaas
2021
Masterplan SVK site
Masterplan SVK site, Sint-Niklaas, 2021
G2113
study
Gent
2021
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Gent, 2021
G2112
development
Dendermonde
2021 - ...
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Dendermonde, 2021 - ...
G2110
lecture
Melbourne (AU)
28.09.2021
University of Melbourne, 'A House and its Ideal Neighbour'
University of Melbourne, 'A House and its Ideal Neighbour', Melbourne (AU), 28.09.2021

Op uitnodiging van Colby Vexler, Kate Finning, Andrew Power & Pricilla Heung van de Melbourne School of Design geeft GAFPA op 28 september om 10.30u een lezing met als thema ‘A House and its Ideal Neighbour’

G2109
study
Tisselt
2021
Masterplan + Housing Complex
Masterplan + Housing Complex, Tisselt, 2021

Op een driehoekig perceel in Tisselt, langs de voormalige spoorweg wordt een inbreiding voorzien van een honderdtal woningen.
De omgeving kenmerkt zich door een gebrek aan weefsel, typerend voor het Vlaamse verstedelijkte landschap.
Het ontwerp voorziet een serie slanke volumes die zich in de vorm van een dubbele kamstructuur enten op het landschap en zo het zicht erop vrijwaren.
Lineair geschakelde woningen worden gespiegeld rond een gemeenschappelijk autovrij woonerf. De breedte van het straatprofiel varieert als gevolg van geknikte volumes die de schuinte van de site in zich opnemen.Twee identieke hogere volumes markeren de publieke ruimte en herbergen de gemeenschapsfuncties van het buurthuis en de crèche. Het bos in de punt wordt bewust ongemoeid gelaten.

view project
G2108
competition
Kasterlee
2021
2nd prize, Masterplan + Renovation infrastructure De Hoge Rielen, icw RE-ST, BUUR part of Sweco
2nd prize, Masterplan + Renovation infrastructure De Hoge Rielen, icw RE-ST, BUUR part of Sweco , Kasterlee, 2021

Het wedstrijdvoorstel is de vierde fase van het Masterplan Hoge Rielen. Voortbouwend op de intenties van het Masterplan van Secchi Viganò uit 2004 analyseerden we de opdracht vanuit drie lagen: de militaire, educatieve en natuurlijke laag.

De ruimtelijke behoeften van overnachtingsplaatsen wordt beantwoord binnen de bestaande opslagruimtes voor munitie. Deze worden gerenoveerd conform diverse tactieken die hun inspiratie vinden binnen de typologie van militaire infrastructuur. Lichte, reversibele structuren in en rond de bestaande loodsen zorgen voor hedendaags comfort binnen de originele structuur. Landschappelijk zetten we in op robuuste ontwikkelingen die voorsorteren op de klimaatverandering, waaronder heideversterking, het gedeeltelijk dempen van de Rulloop om de grondwatertafel te doen stijgen en op termijn veenvorming te bekomen, en een meanderende figuur aan gemengd bos die maximaal waardevolle bosrand creëert.

De oplossing voor de gestelde ruimtelijke behoeftes werd gevonden in bestaande elementen, waarbij alle ingrepen de schoonheid van wat vandaag al aanwezig is op de site, omarmt.

view project
G2107
realisation
Gent
2021 - 2024
Doctors Practice
Doctors Practice, Gent, 2021 - 2024
G2106
lecture
Nijmegen (NL)
01.06.2021
Architectuurcentrum Nijmegen
Architectuurcentrum Nijmegen, Nijmegen (NL), 01.06.2021

Op uitnodiging van Paul van Hontem geeft GAFPA een college op 1 juni om 19.30u. Je kan het college bekijken via www.architectuurcentrumnijmegen.nl

G2105
lecture
Umeå (SE)
29.03.2021
Umeå School of Architecture, 'Construction Detail'
Umeå School of Architecture, 'Construction Detail', Umeå (SE), 29.03.2021

Op uitnodiging van Daniel Movilla Vega geeft GAFPA een lezing met als thema ‘Construction Detail’. De lezing gaat door op 29 maart om 13.30u.

G2104
lecture
Bucharest (RO)
18.03.2021
MAZZOCCHIOO Talks #6
MAZZOCCHIOO Talks #6, Bucharest (RO), 18.03.2021

Op uitnodiging van Stefan Simion geeft GAFPA een lezing op 18 maart om 13u. Je kan de lezing bekijken via www.mazzocchioo.com

G2103
realisation
Kortrijk
2021 - 2023
Sports Center cafetaria renovation, icw Sileghem & Partners, Boydens Engineering
Sports Center cafetaria renovation, icw Sileghem & Partners, Boydens Engineering , Kortrijk, 2021 - 2023
G2102
realisation
Aalst
2021 - 2023
House renovation
House renovation, Aalst, 2021 - 2023

Een regelmatige betonstructuur neemt de volledige diepte in van het geknikte perceel achter een rijwoning. De woning wordt grondig gerenoveerd, de leefruimtes krijgen een plaats op de eerste verdieping. Uit de twee achterste traveeën van het voormalige gelijkvloers magazijn wordt de dakplaat weggeslepen. Afgetopt met een lichte serrestructuur brengt deze ingreep licht in de gelijkvloerse kunstgalerij. Een stalen luifel, nieuwe bevloering in breuksteen, een betonnen zitbank en boom richten het dakterras erboven in. Een lichte spiltrap verbindt beide werelden.

publication
12.2023
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2023
G2015
competition
Merksem
2020 - 2021
2nd prize, Social Housing Complex, icw Architectenbureau Bart Dehaene
2nd prize, Social Housing Complex, icw Architectenbureau Bart Dehaene , Merksem, 2020 - 2021
G2013
study
Gent
2020 - 2021
Artist Studio's Nucleo + Housing Complex reconversion
Artist Studio's Nucleo + Housing Complex reconversion, Gent, 2020 - 2021
G2012
realisation
Gent
2020 - 2022
Renovation + Furniture design Doctors Practice
Renovation + Furniture design Doctors Practice, Gent, 2020 - 2022
G2011
competition
Amersfoort (NL)
2020
1st prize, Reconversion Military Hospital, icw Shift architecture urbanism
1st prize, Reconversion Military Hospital, icw Shift architecture urbanism , Amersfoort (NL), 2020

Net buiten de historische stadsomwalling van Amersfoort ligt een voormalig Militair Hospitaal. Het complex ligt, afgesloten van zijn woonomgeving door een gracht, te wachten op een nieuwe functie. Een vergeten eiland temidden van de oprukkende verstedelijking. Verschillende gebouwen staan in militaire rangorde opgesteld, gespiegeld rond een centrale as. Als een krab strekt een centraal hoofdgebouw zijn armen uit en verbindt de afzonderlijke lineaire volumes. Twee later gebouwde H vormige plan typologieën doorbreken de symmetrie. Het gevraagde programma omvat woonzorg, wonen, co-working, fitness, medische zorg, een hotel met cafetaria. Een mix die het eiland moet doen herleven.
Het ontwerp gebruikt de militaire logica van het verbinden. Op strategische wijze wordt een gebogen arm ingezet om twee gebouwen te verbinden en tegelijk de aanwezige monumentale bomen te ontzien. Lineaire extensies nemen de maat over van de bestaande volumes, vormen nieuwe binnenplaatsen en worden ontdubbeld waar mogelijk. Een relict van het H paviljoen wordt behouden maar komt door de nieuwe ingrepen in een monumentaal park te staan, evenwaardig aan het ceremoniële inkomplein. De nieuwe toevoegingen zijn uitgevoerd in CLT houtconstructie als structurele vertaling van de aanwezige typologieën. Het nieuw geheel zoekt een evenwicht tussen historisch en hedendaags en is van een heldere eenvoud.

view project
G2006
realisation
Gent
2020 - 2023
House renovation, icw BAS
House renovation, icw BAS , Gent, 2020 - 2023
G2004
study
Gent
2020
Masterplan Ecowijk - Bruiloftstraat, Sogent
Masterplan Ecowijk - Bruiloftstraat, Sogent, Gent, 2020
G2003
exhibition
Milaan (IT)
15.02.2020
The State of the Art of Architecture, Triennale Milano, icw Les Monseigneurs
The State of the Art of Architecture, Triennale Milano, icw Les Monseigneurs , Milaan (IT), 15.02.2020

De Milaan editie van The State of the Art of Architecture richt zich specifiek op jonge, opkomende architectuurpraktijken. Het startpunt zal een driedaagse conferentie zijn die, vergelijkbaar met de conferentie van Tigerman uit 1977, elke deelnemer uitnodigt om een presentatie te geven van een recent project dat zijn visie en ambitie in architecturale termen belichaamt. De tentoonstelling zal in realtime worden gevormd op basis van de bijdrages – modellen, materiaal, monsters, tekeningen, afbeeldingen – gepresenteerd door elke deelnemer en zal tentoongesteld blijven tot begin april 2020.
GAFPA liet voor deze tentoonstelling een tapijt maken door Les Monseigneurs. Het werk past zich in de breedte van de galerij waardoor de toeschouwer er deel van wordt.
De State of the Art of Architecture is gecureerd door Joseph Grima, hoofdcurator Design Triennale Milano, en Sarah Herda, directeur van de Graham Foundation Chicago.
www.triennale.org

(fotografie: Gianluca Di Ioia)

G2002
realisation
Waregem
2020 - 2022
Showroom TVH, icw Madoc
Showroom TVH, icw Madoc , Waregem, 2020 - 2022

Een nieuw kantoorcomplex in Waregem fungeert als uitbreiding voor de kantoren van TVH. De opdracht omvat de inrichting van een bezoekerscentrum op het gelijkvloers.
Een raamwerk van aluminium kokerprofielen vormt de taal waarmee de scenografie wordt ingericht. Dit ruimtelijk frame wordt afwisselend ingezet als plint, tafel en meubel. Afgesloten door middel van doorzichtige plexi fungeert ze waar nodig als vitrine waarin zowel de onderdelen als de techniek noodzakelijk voor de opstelling tentoongesteld worden.
Deze primaire vormen begeleiden het parcours en gaan in dialoog met het grid van de betonnen kolommen.

view project
G2001
realisation
Gent
2020 - 2022
Reconversion Bank office - House, icw Sileghem & Partners
Reconversion Bank office - House, icw Sileghem & Partners , Gent, 2020 - 2022

Een voormalig bankkantoor wordt, opnieuw, een woning. Ooit werd het statige huis rudimentair omgevormd tot een onthaal met kantoorruimte met in het hart een betonnen kluis. Gestript tot op de primaire structuur worden de restanten van beide levens zichtbaar gemaakt.
Loodrecht op de richting van het oorspronkelijk drieledige plan van het herenhuis wordt een strokenmodel geprojecteerd. Deze radicaal nieuwe organisatie neemt zowel de kluis als een nieuwe achterbouw, gespannen tussen de perceelsgrenzen, op in haar logica.
Waar noodzakelijk wordt weggeslepen, aangepast of ondersteund. De gemaakte keuzes blijven zichtbaar en voegen zich samen met de vorige. De nieuwe extensie in kruislaags hout zet de taal verder van het aanwezige plankenbeton. Een royale opening in de verdiepingsvloer zorgt voor lichtinval en opent zich via een draaitrap naar de bovenliggende kamers. De massieve kluis krijgt een patio als spiegelbeeld.

view project
G1913
lecture
Oslo (NO)
07.11.2019
Nye Praksiser: GAFPA
Nye Praksiser: GAFPA, Oslo (NO), 07.11.2019

Op donderdag 7/11 geeft GAFPA een lezing voor de Noorse Architectenvereniging.

De lezing gaat door om 19u in Josefines gate 34

G1912
realisation
Aalst
2019 - 2021
House renovation, icw Sileghem & Partners
House renovation, icw Sileghem & Partners , Aalst, 2019 - 2021
G1911
competition
Leuven
2019
2nd prize, Reconversion Marie Thumas Site
2nd prize, Reconversion Marie Thumas Site, Leuven, 2019
G1908
construction
Herentals
2019 - ...
Church + Masterplan, icw TEd’A arquitectes, BAS, Kahle Acoustics, Jan Minne
Church + Masterplan, icw TEd’A arquitectes, BAS, Kahle Acoustics, Jan Minne , Herentals, 2019 - ...

De laatste bewoonster van het domein Le Paige schenkt haar kasteel en het omliggende park aan de Stad Herentals op voorwaarde dat de naburige vervallen noodkerk wordt vervangen door een nieuwe kerk. De aangewezen plek ligt langs de Noordelijke toegangspoort pal op de oude Vesten.
Op de historisch beladen plek worden binnen de perimeter van een vierkant drie ruimtes opgetrokken uit gerecupereerde baksteen. De door de tijd uitgewiste verdedigingsheuvel wordt plaatselijk gereconstrueerd in de vorm van een aarden berg rondom de drie volumes. Afgesneden door het vierkant vormt de berg de natuurlijke bekisting voor een gewelf. De context biedt de materialen voor de ingreep. De aarde voor de heuvel is afkomstig van de uitdieping van de gracht. De bestaande kerk wordt gerecycleerd als granulaat voor het cyclopisch beton waarmee de bekisting wordt aangevuld tot aan de bovenzijde.
Na het uitharden en ontkisten van het beton wordt de aarde eronder weggegraven waardoor een gewelf ontstaat rustend op drie poten waarlangs de bakstenen volumes worden ontsloten. Het resultaat is een gewelfde spirituele ruimte die bescherming biedt tegen de elementen. Een intieme kapel kan gebruikt worden voor kleine ceremonies. De uitgedroogde grachten worden opnieuw aangesloten op de Kleine Nete, rondom de kerk wordt een sublieme verborgen tuin aangelegd.

view project
competition
Herentals
26.06.2020
1st prize, Open Oproep 3707 Church and Masterplan, Herentals
1st prize, Open Oproep 3707 Church and Masterplan, Herentals, Herentals, 26.06.2020

GAPFA wint samen met TEd’A arquitectes, BAS, Kahle Acoustics en Jan Minne de architectuurwedstrijd voor de bouw van een nieuwe hedendaagse kerk. De sacrale ontmoetingsruimte past zich in een landschappelijke ontwikkelingsvisie van de ruimere omgeving, binnen de oude stadsomwalling van Herentals.

publication
08.2020
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 08.2020
publication
11.2021
De Standaard, En toen verrees een nieuwe kerk, text Sarah Vankersschaever
De Standaard, En toen verrees een nieuwe kerk, text Sarah Vankersschaever, 11.2021
G1907
study
Gent
2019
Masterplan Depot Lübecksite, icw Architectenbureau Bart Dehaene
Masterplan Depot Lübecksite, icw Architectenbureau Bart Dehaene , Gent, 2019

De Lübecksite heeft een atypische vorm, ingebed in de bestaande kadasterstructuur. In het noorden wordt de site geconfronteerd met een ondoorwaadbare spoorweginfrastructuur, gecamoufleerd in een groene berm. Aan de zuidzijde vormt de Afrikalaan een aaneenschakeling van ‘baanwinkels’. Er is een beperkte toegankelijkheid langs de randen van de site en minimale visibiliteit.
Stad Gent kiest bewust om hier hun diensten te huisvesten in een nieuwe, maar toch erg vertrouwde omgeving. ‘Sociale innovatie’ vertrekt van het versterken van sociale relaties, waarbij de verknoping en verwevenheid tussen mensen centraal staat. Deze dienen als grondslag en als hefboom voor de opwaardering van de leefomgeving.

De verdraaiing van het gebouw evenwijdig met de sporen heeft meerdere oorsprongen. Het zorgt enerzijds voor een logica van de verschillende circulaties van de verschillende gebruikers, maar anderzijds zorgt het voor een optimale oriëntatie voor het groendaklandschap. Bovendien ontstaat er door de verdraaiing een openheid naar de straat die al meteen zicht geeft op het diepergelegen landschap.

view project
G1906
realisation
Gent
2019 - 2022
House renovation
House renovation, Gent, 2019 - 2022
G1902
realisation
Gent
2019 - 2020
House renovation
House renovation, Gent, 2019 - 2020
G1901
realisation
Aalst
2019 - 2022
House renovation
House renovation, Aalst, 2019 - 2022
G1818
lecture
Lausanne (CH)
20.11.2018
EPFL Lausanne, Corridor 6
EPFL Lausanne, Corridor 6, Lausanne (CH), 20.11.2018

Op dinsdag 20/11 geeft GAFPA een lezing om 18.30u aan EPFL Lausanne.

G1817
construction
Gent
2018 - ...
House renovation
House renovation, Gent, 2018 - ...
G1816
lecture
Gent
23.10.2018
MM Studio 5, Luca School of Arts
MM Studio 5, Luca School of Arts, Gent, 23.10.2018
G1815
study
Antwerpen
2018
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Antwerpen, 2018
G1813
exhibition
Brussel
12.09.2019
Alternative Histories X Negotiating Ungers, CIVA, Brussel
Alternative Histories X Negotiating Ungers, CIVA, Brussel, Brussel, 12.09.2019

Op uitnodiging van curatoren Jantje Engels en Marius Grootveld neemt GAFPA op 12 september samen met Stephan Bates, Anne Julchen Bernhardt, An Fonteyne en Paul Vermeulen deel aan een debat ik het kader van de groepstentoonstelling ‘Alternative Histories’

publication
2019
Alternative Histories, curated by Jantje Engels and Marius Grootveld, published by Drawing Matter
Alternative Histories, curated by Jantje Engels and Marius Grootveld, published by Drawing Matter, 2019
publication
01.2019
Drawing Matter, GAFPA: ON SUPERSTUDIO'S CONTINUOUS MONUMENT, 1969
Drawing Matter, GAFPA: ON SUPERSTUDIO'S CONTINUOUS MONUMENT, 1969, 01.2019
publication
2020
Startha Éagsula / Alternative Histories (Dublin)
Startha Éagsula / Alternative Histories (Dublin), 2020
G1813
exhibition
Londen (UK)
23.04.2019
Alternative Histories, 6 Cork Street, Mayfair, London
Alternative Histories, 6 Cork Street, Mayfair, London, Londen (UK), 23.04.2019

Op uitnodiging van The Architecture Foundation, Drawing Matter en Veldwerk deed GAFPA een bijdrage aan het tentoonstellingsproject ‘Alternative History’. Het project vertrekt van een ingebeelde alternatieve toekomst voor een ontwerptekening uit het verleden, en resulteert in de vorm van een nieuw model.

‘GAFPA: ON SUPERSTUDIO’S CONTINUOUS MONUMENT, 1969’ wordt tentoongesteld van 23 maart tot 14 april in Londen.

G1813
exhibition
Dublin (IE)
11.2020
Alternative Histories, Irish Architectural Archive, Dublin
Alternative Histories, Irish Architectural Archive, Dublin, Dublin (IE), 11.2020
G1812
realisation
Gent
2018 - 2021
Woodworkshop LAB15
Woodworkshop LAB15, Gent, 2018 - 2021

Houtbouwbedrijf Lab15 krijgt een nieuwe werkplek. Een industriebouw van houten afschotliggers op een betonnen kolomstructuur wordt tegen de zijperceelsgrens aan geschoven, gevat in een U-vormige brandmuur uit geprefabriceerde betonpanelen. De inplanting, het licht hellend profiel van de dakspanten en een ranke stalen luifel  geven het gebouw een eigen oriëntatie, maken van de vrije zijgevel de nieuwe voorgevel. Geprefabriceerde houten gevelcassettes en een royale lichtstraat nemen de schaal van de betonelementen van de brandmuur over.

Het kantoor, als een smalle massiefhoutbouw in de kopse travee ingeschoven, wordt van de productiehal losgetrokken. Centraal in het gebouw ontstaat een overdekt binnenplein. Plaatselijk vervallen de betonkolommen en markeert een houten vierendeelligger de toegang tot het gebouw.

Architectuur Prijs Gent 2021, 1e prijs publieksjury

view project
publication
11.2020
A+ 286, Verdraaid goed gevonden, text Guillaume Vanneste
A+ 286, Verdraaid goed gevonden, text Guillaume Vanneste, 11.2020
publication
12.2020
De Standaard, Bouwen in de stijl van Elsschot, text Koen Van Synghel
De Standaard, Bouwen in de stijl van Elsschot, text Koen Van Synghel, 12.2020
publication
08.2021
divisare.com
divisare.com, 08.2021
publication
10.2021
subtilitas.site
subtilitas.site, 10.2021
award
17.10.2021
Architectuur Prijs Gent 2021, 1st prize public jury, Woodworkshop LAB15
Architectuur Prijs Gent 2021, 1st prize public jury, Woodworkshop LAB15, 17.10.2021

GAFPA wint de Architectuur Prijs Gent 2021 van de publieksjury.
De publieksjury, een groep van 25 Gentenaars met een hart voor architectuur in Gent, bracht drie projecten naar voren die architecturale esthetiek en maatschappelijke meerwaarde samenbrengen. Het Bedrijfsgebouw G1812 voor LAB15 kwam als winnaar uit de bus. Volgens de jury is het project uitzonderlijk door de vooruitstrevende en goed functionerende visie op de werkomgeving, de heldere en poëtische architectuur en de bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen.
www.architectuur.gent

publication
03.2022
LucAs Architecturebook #4 - The Eugeen Tanja Selection
LucAs Architecturebook #4 - The Eugeen Tanja Selection, 03.2022

‘Architecturebook #4 The Eugeen-Tanja Selection’ is een selectie van Eugeen Liebaut uit het werk van leerlingen in perspectief met het werk van hun docenten, met bijdragen van verschillende auteurs. In Practice ondersteunt het boek door de dubbelblinde peer review van de tekstbijdragen te organiseren en door deel te nemen aan de redactiecommissie.
www.architectureinpractice.eu

publication
06.2022
Practices in Research #03 - Explorations&Cartographies
Practices in Research #03 - Explorations&Cartographies, 06.2022

Het derde nummer van Practices in Research is een project van de interuniversitaire onderzoeksgroep In Practice, ondersteund door ULiège, KU Leuven en ULB. ‘In Practice’ nodigt praktiserende architecten uit om de vele manieren te verkennen waarop architecten de professionele praktijk kunnen betrekken bij academisch onderzoek en wederzijds. ‘Practices in Research #03 – Explorations&Cartographies’ verbreedt het werk dat in het eerste en tweede nummer is geïnitieerd, waardoor de diversiteitsbenaderingen, onderwerpen en profielen toenemen.
GAFPA doet een bijdrage met ‘PRIMARY STRUCTURES Factories’. Je kan de publicatie downloaden via www.architectureinpractice.eu

publication
10.2022
Architectuurboek Vlaanderen N°15, Allianties met de realiteit, published by VAI
Architectuurboek Vlaanderen N°15, Allianties met de realiteit, published by VAI, 10.2022

Architectuur wordt vandaag geconfronteerd met maatschappelijke omwentelingen die alsmaar moeilijker te negeren zijn. Het woonvraagstuk, kantelende visies op onderwijs, het collectieve verleden, openbare ruimte en nieuwe zorgbehoeften zijn thema’s die met de dag urgenter worden. De aarzelende respons hierop plaatst het (internationale) succes van architectuur uit Vlaanderen en Brussel in perspectief.

Het Architectuurboek Vlaanderen N°15, Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakmakende projecten die een verrassend antwoord bieden op deze uitdagingen. Tien essays en twee fotoreeksen bieden een kritische reflectie en houden het architectuurveld een spiegel voor. Allianties met de realiteit doet een appel aan het maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap van al wie bijdraagt aan de (on)gebouwde omgeving.

Met essays van Livia de Bethune, Sofie De Caigny, Maarten Desmet, Hülya Ertas, Marleen Goethals, Petrus Kemme, Marc Martens, Mark Pimlott, Martino Tattara en Kiki Verbeeck.

Met beeldessays van Sepideh Farvardin en Miles Fischler.

www.vai.be

G1809
realisation
Gent
2018 - 2022
House extension
House extension, Gent, 2018 - 2022
G1808
exhibition
Lissabon (PT)
07.08.2018
Building Stories, CCB Lisboa
Building Stories, CCB Lisboa, Lissabon (PT), 07.08.2018

Op Uitnodiging van curatoren Rodrigo da Costa Lima & Amélia Brandāo Costa toont GAFPA een kortfilm van G1508 op de groepstentoonstelling ‘Building Stories’ in CCB Lisboa.
De tentoonstelling loopt van 10 juli tot 14 oktober.
www.ccb.pt

G1806
lecture
Antwerpen
07.08.2018
Lecture, deSingel Antwerpen
Lecture, deSingel Antwerpen, Antwerpen, 07.08.2018

Op donderdag 19 april geven GAFPA en RAAMWERK een lezing om 20u in deSingel. De lezing maakt deel uit van de tentoonstelling COUSSEE & GORIS architecten – Natura Naturans en is een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut.

G1805
development
Melle
2018 - ...
Masterplan Ecowijk
Masterplan Ecowijk, Melle, 2018 - ...
G1804
construction
Aalst
2018 - ...
House + Workshop renovation
House + Workshop renovation, Aalst, 2018 - ...
G1802
competition
Tervuren
2018
Housing Complex
Housing Complex, Tervuren, 2018
G1801
construction
Gent
2018 - ...
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Gent, 2018 - ...

De twee delen van een kasteeldomein worden na jarenlange splitsing terug samengevoegd. Het neoclassicistisch herenhuis aan de toegangspoort wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe woonfunctie onder zijn afgewolfde dak. In de tuin onder een groep eeuwenoude rode beuken worden drie parkvilla’s geschrankt opgesteld rondom de historische zichtas op het kasteel. Hun planvorm ontstaat uit drie kamers geschikt rondom een traphal waar rondomrond terrassen worden gewikkeld. Door de geslepen vorm schrijven ze zich in langs de slingerende paden doorheen de historische parktuin.
Langs de zijde van het Potuitpark worden langs de ommuring woningen gebouwd die met hun kroonlijst en ritmering aanleunen bij de bestaande oranjerie en tegelijk de historische beluiken in herinnering brengen. Het geheel wordt opgevat als cohousingproject en zal een warmtenet aanleggen op basis van geothermie.

view project
G1720
publication
04.2020
GRAM02, Architectural magazine for new generation
GRAM02, Architectural magazine for new generation , 04.2020

GRAM is een meervoudig onderzoekstool dat grafisch onderzoek combineert met architectonische verkenningen. Het portretteert de methoden en processen van architectenbureaus over een lengte van tien e-mails. De uitkomsten zijn zowel theoretisch als praktisch en openen de deuren naar de eindeloze denkprocessen achter de productie van ruimte.
www.qndmc.com

G1719
realisation
Lierde
2017 - 2021
Landhouse extension
Landhouse extension, Lierde, 2017 - 2021

Een hoevewoning wordt verlengd met twee nieuwe ruimtes. Het volume neemt het gabarit van de bestaande woning over, wordt op lengte gesneden en diagonaal gespiegeld rond de bestaande boom. In de open hoek ontstaat een nieuwe toegang. De houten dakschilden spannen van puntgevel naar puntgevel, waardoor de ruimtes vrij blijven en zich gevelbreed openen naar de omliggende velden. Een lichte huid van geperforeerde golfplaten wordt over het volume gedrapeerd, geeft diepte aan de doorzichten en abstraheert de vorm.

view project
publication
11.2018
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 11.2018
publication
10.2021
divisare.com
divisare.com, 10.2021
publication
10.2021
Archello.com
Archello.com, 10.2021
publication
03.2022
LucAs Architecturebook #4 - The Eugeen Tanja Selection
LucAs Architecturebook #4 - The Eugeen Tanja Selection, 03.2022

‘Architecturebook #4 The Eugeen-Tanja Selection’ is een selectie van Eugeen Liebaut uit het werk van leerlingen in perspectief met het werk van hun docenten, met bijdragen van verschillende auteurs. In Practice ondersteunt het boek door de dubbelblinde peer review van de tekstbijdragen te organiseren en door deel te nemen aan de redactiecommissie.
www.architectureinpractice.eu

G1718
construction
Wortegem-Petegem
2017 - ...
Housing Complex
Housing Complex, Wortegem-Petegem, 2017 - ...
competition
Wortegem-Petegem
30.03.2018
1st prize, Housing Complex
1st prize, Housing Complex, Wortegem-Petegem, 30.03.2018

GAFPA wint de architectuurwedstrijd voor de bouw van een woonproject in het centrum van Wortegem-Petegem.

Het hoofdvolume bestaat uit 19 woonentiteiten met overdekte leefterrassen, gericht naar de parktuin van het Kastanjeplein.

G1715
realisation
Dilsen-Stokkem
2017 - 2022
Visitor Center, icw Util, Boydens Engineering, Madoc
Visitor Center, icw Util, Boydens Engineering, Madoc , Dilsen-Stokkem, 2017 - 2022

Langs de oever van de oude Maasarm wordt een nieuw onthaalgebouw voor het natuurgebied Negenoord opgetrokken. In een langgerekt torenvolume worden een informatiepunt en een tentoonstellingsruimte op elkaar gestapeld, gevat tussen twee massieve betonnen kernen. Slanke TT-vloeren overspannen van kern naar kern een vrij veld van tien meter en laten de voor- en achtergevels transparant.

Rondom het betonnen gebouw wordt een licht staalskelet gebouwd, voorover hellend naar het water en omwikkeld met een kabelgaas. Tussen het gebouw en de tweede huid worden op de koppen twee buitentrappen ingepast, die zich vanop de dijk omhoog slingeren naar een publiek uitkijkpunt op het dak.

Na verloop van tijd zal de staalstructuur overgroeien met klimplanten, het gebouw opgaan in het landschap.

view project
competition
Dilsen-Stokkem
11.07.2018
1st prize, Visitor Center
1st prize, Visitor Center, Dilsen-Stokkem, 11.07.2018

GAFPA wint samen met Madoc de architectuurwedstrijd voor de uitbouw van het Maascentrum De Wissen te Stokkem tot een onthaal- en belevingscentrum.

publication
09.2023
divisare.com
divisare.com, 09.2023
G1714
realisation
Gent
2017 - 2021
House extension
House extension, Gent, 2017 - 2021
G1713
lecture
Londen (UK)
13.12.2017
Kingston School of Art, Register 20 Architecture and Landscape
Kingston School of Art, Register 20 Architecture and Landscape, Londen (UK), 13.12.2017

Op woensdag 13 december geeft GAFPA een lezing om 18.30u aan Kingston School of Art in Londen. In het kader van de lezing is er een interview door Andrew Clancy te beluisteren via de podcast.

G1712
realisation
Kortrijk
2017 - 2021
Sports Center expansion, icw Sileghem & Partners, Boydens Engineering, Atelier Haegeman Temmerman
Sports Center expansion, icw Sileghem & Partners, Boydens Engineering, Atelier Haegeman Temmerman , Kortrijk, 2017 - 2021

Sportcentrum Lange Munte in Kortrijk wordt uitgebreid met nieuwe buitensportinfrastructuur. Een lage langgerekte luifel, tegen de bestaande sporthal aan geschoven, trekt een lijn in het landschap. Ze materialiseert de hoofdas van de site en maakt een kap waar kleedkamers, sanitair en bergruimtes als clusters onder geschoven worden.

De uitbreiding neemt de taal van de oude sporthal, een ontwerp van bOb Van Reeth, over. De abstracte oranjerode baksteenvlakken van de bestaande gevels krijgen hun weerklank in de blinde nieuwe volumes, het aluminium schrijnwerk in de scherpte van de luifel.

Waar de luifel voor de sporthal doorschiet wordt ze een terras voor de cafetaria op de verdieping. Er ontstaat een nieuwe buitentribune, over het bestaande talud heen uitkijkend over de sportvelden.

view project
competition
Kortrijk
24.01.2018
1st prize, expansion Sports Center
1st prize, expansion Sports Center, Kortrijk, 24.01.2018

GAFPA wint de architectuurwedstrijd voor de uitbreiding van de Sportcampus Lange Munte in Kortrijk.

Het ontwerp voorziet de bouw van kleedruimtes voor buitensporters en gaat de dialoog aan met de bestaande sporthal van bOb Van Reeth.

exhibition
Brussel
24.05.2019
Images et Imaginaires d'une jeune architecture, ULB
Images et Imaginaires d'une jeune architecture, ULB, Brussel, 24.05.2019
publication
02.2022
A+294, Bal voor open doel, text Eline Dehulle
A+294, Bal voor open doel, text Eline Dehulle, 02.2022
publication
12.2022
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2022
G1710
publication
2017 - 2019
G1710 APE#128, icw Aglaia Konrad, Bert Huyghe, Maarten Van Den Driessche, Arthur Haegeman
G1710 APE#128, icw Aglaia Konrad, Bert Huyghe, Maarten Van Den Driessche, Arthur Haegeman , 2017 - 2019

G1710 is een boek over het werk van GAFPA van de afgelopen 10 jaar.

Het boek bevat bijdragen van kunstenaars Aglaia Konrad en Bert Huyghe, architectuurcriticus Maarten Van Den Driessche, studenten van de Studio PRIMARY STRUCTURE en grafisch ontwerper Arthur Haegeman.

G1710 wordt uitgegeven door APE (Art Paper Editions) en kan online besteld worden
www.artpapereditions.org

view project
booklaunch
Gent
19.02.2019
Book launch G1710 APE#128, Kunsthal Gent
Book launch G1710 APE#128, Kunsthal Gent, Gent, 19.02.2019

Op dinsdag 19/02 om 18u stelt GAFPA G1710 voor in Kunsthal Gent. G1710 is een boek over hun werk van de afgelopen tien jaar.

Het boek bevat bijdragen van kunstenaars Aglaia Konrad en Bert Huyghe, architectuurcriticus Maarten Van Den Driessche, studenten van de Studio PRIMARY STRUCTURE en grafisch ontwerper Arthur Haegeman.
www.kunsthal.gent
www.artpapereditions.org

G1709
study
Gent
2017
Two family house extension
Two family house extension, Gent, 2017
G1708
realisation
Moerbeke
2017 - 2024
Housing Complex
Housing Complex, Moerbeke, 2017 - 2024
G1707
lecture
Toulouse (FR)
13.06.2017
Conférences de printemps 2017, DRAC* Toulouse
Conférences de printemps 2017, DRAC* Toulouse, Toulouse (FR), 13.06.2017

Op uitnodiging van Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées geeft GAFPA een lezing met als thema ‘Architectures Domestiques’. De lezing vindt plaats in het DRAC Occitanie, Salle des Anciennes Ecuries op dinsdag 13 juni om 19u.

G1706
workshop
Brussel
26.04.2017
Real Estate Architecture #2, Summer School 2017
Real Estate Architecture #2, Summer School 2017, Brussel, 26.04.2017

GAFPA is uitgenodigd om samen met PIOVENEFABI, Something Fantastic en Dyvik Kahlen Architects de tweede editie van de international Summer School te begeleiden die dit jaar doorgaat in Brussel van 26 augustus tot 2 september. De focus van deze Summer School ligt op Brusselse kantoorgebouwen en meer specifiek op de herbestemming van het WTC gebouw in de Noordwijk. Inschrijven kan tot 5 juni.

lecture
Brussel
31.08.2017
Real Estate Architecture #2, Lecture Series 2017
Real Estate Architecture #2, Lecture Series 2017, Brussel, 31.08.2017

Tijdens REA#2 Summer School 2017 geeft GAFPA een lezing op donderdag 31 augustus om 20.30u in de sokkel van het World Trade Center in Brussel. Aansluitend volgt een discussie in de summer school bar.

G1704
study
Deurle
2017
Collective Housing
Collective Housing , Deurle, 2017
G1702
realisation
Aalst
2017 - 2023
Housing Complex reconversion
Housing Complex reconversion, Aalst, 2017 - 2023

De Feestzalen Carlton in het centrum van Aalst maken plaats voor een nieuw stadsinbreidingsproject. Een groen collectief binnengebied weeft zich doorheen het bouwblok en maakt de verbinding tussen het Centrumpark aan de Zonnestraat,  het driehoekig pleintje in de Windmolenstraat en de parktuin van de aanpalende Karmelsite.

De pakhuistypologie van de bestaande architectuur wordt als bouwsteen voor het project gebruikt. Slanke hoge volumes onder een zadeldak, ingepast volgens een gedeelde hoofdrichting maar onderling verschoven, geven het project een fijne korrel die aansluit bij het stedelijke weefsel en het industriële verleden van de site. De volumes worden afgesneden door de randen van de site, waardoor project zich aan de verschillende straatzijden verschillend toont: als een opeenvolging van kopse tipgevels aan de Windmolenstraat, als een schuin oplopende langsgevel aan de Zonnestraat.

view project
publication
2021
Resilience and Joy, edited by Amélia e Rodrigo / Architecture Matters, published by Indexnewspaper
Resilience and Joy, edited by Amélia e Rodrigo / Architecture Matters, published by Indexnewspaper, 2021
G1701
study
Düsseldorf (D)
2017
Collective Housing concept WohnRaumGesellschaft
Collective Housing concept WohnRaumGesellschaft, Düsseldorf (D), 2017
publication
2018
Planphase No 7, LEARNING FROM, Any surplus is immoral
Planphase No 7, LEARNING FROM, Any surplus is immoral, 2018
G1618
lecture
Gent
24.02.2017
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2017
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2017, Gent, 24.02.2017

PRIMARY TALKS is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. In de loop van maart geven Bert Huyghe, Pepijn Kennis en Aglaia Konrad hun visie op het thema in een open lezing.

De lezingen vinden plaats in Sint-Lucas Gent, Sint-Niklaasstraat 27 en zijn gratis toegankelijk.

G1618
lecture
Gent
24.03.2021
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2021
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2021, Gent, 24.03.2021

PRIMARY TALKS is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. In de loop van maart en april geven Hannelore Van Dijck, Willem Boel en Klaske Havik hun visie op het thema in een open lezing.
De lezingen vinden plaats in Sint-Lucas Gent en zijn gratis toegankelijk.

G1618
lecture
Gent
17.11.2021
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2022
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2022, Gent, 17.11.2021

PRIMARY TALKS is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. In de loop van november en januari geven Christoph Fink, Aline Bouvy en Luc Deleu hun visie op het thema in een open lezing.
De lezingen vinden plaats in Kunsthal Gent en zijn gratis toegankelijk.

G1618
lecture
Gent
17.02.2020
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2020
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2020, Gent, 17.02.2020

PRIMARY TALKS is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. In de loop van februari, maart en april geven Les Monseigneurs, atelier Haegeman Temmerman en Jan Minne hun visie op het thema in een open lezing.

De lezingen vinden plaats in het Sint-Lucas Gent en zijn gratis toegankelijk.

G1618
lecture
Brussel
22.02.2018
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2018
PRIMARY TALKS, Lecture Series 2018, Brussel, 22.02.2018

PRIMARY TALKS is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. In de loop van maart en april geven Manor Grunewald, Michiel De Cleene en UTIL hun visie op het thema in een open lezing.

De lezingen vinden plaats in het World Trade Center in Brussel en zijn gratis toegankelijk.

G1617
workshop
Porto (PT)
07.2017
Porto Academy, Summer School 2017
Porto Academy, Summer School 2017, Porto (PT), 07.2017

GAFPA was samen met AFGH, Alberto Veiga, Aristide Antonas, Bast, Job Floris, Johan Celsing, Lütjens Padmanabhan, Marcio Kogan, MAIO, Pedro Bandeira, Ted’A en Tom de Paor te gast op Porto Academy 2017.

De resultaten van de workshop die GAFPA leidde maken deel uit van het ontwerpend onderzoek van de studio PRIMARY STRUCTURE.
www.primarystructure.net
www.portoacademy.info

G1616
study
Brussel
2017 - 2021
Renovation Tower Base, icw Atelier Arthur Haegeman, Util, Boydens Engineering, Atelier Arne Deruyter
Renovation Tower Base, icw Atelier Arthur Haegeman, Util, Boydens Engineering, Atelier Arne Deruyter , Brussel, 2017 - 2021

De sokkelverdieping van een woontoren in Brussel is aan renovatie toe. De kans wordt benut om meteen ook de omliggende publieke ruimte te herdenken.

Een overdekte galerij langs de gladgetrokken gevel materialiseert de rondgang en medieert tussen stad en interieur. Rondom de luifel wordt een doorlopende geperforeerde metaalplaat gewikkeld, als fries en aanknooppunt voor grafische interventies.

Het voorplein, voordien hard afgestopt door een blinde keermuur, wordt opengetrokken naar de straat. Een groen talud met losse traptreden vormt een informele overgang.

Intensieve begroeiing in de randstroken rondom het plein versterkt het publieke karakter van de plek.

view project
competition
Brussel
21.06.2017
1st prize, Renovation Tower Base, Brussel
1st prize, Renovation Tower Base, Brussel, Brussel, 21.06.2017

GAFPA wint samen met atelier Arthur Haegeman de architectuurwedstrijd voor de verbouwing van de sokkel van een woontoren in de Noordwijk van Brussel.

G1615
lecture
Rotterdam (NL)
27.10.2016
Frankfurt Dialogen, Dialoog 1. Grenzeloos Maatwerk, Het Nieuwe Instituut Rotterdam
Frankfurt Dialogen, Dialoog 1. Grenzeloos Maatwerk, Het Nieuwe Instituut Rotterdam, Rotterdam (NL), 27.10.2016

Naar aanleiding van de tentoonstelling Maatwerk/Massarbeit organiseren het Vlaams Architectuurinstituut, Het Nieuwe Instituut en het Deutsches Architecturmuseum de debattenreeks Frankfurt Dialogen. Nederlandse en Vlaamse architecten gaan met elkaar in gesprek over hun gedeelde opvattingen over vakmanschap, maatwerk en ruimtelijke kwaliteit ondanks de verschillende culturele en historische condities. Floris De Bruyn neemt deel aan ‘Dialoog 1. Grenzeloos Maatwerk’ in Het Nieuwe Instituut Rotterdam op 27 oktober om 20u.
www.hetnieuweinstituut.nl

publication
2017
Frankfurt Dialogen - Aanleidingen voor een gesprek over architectuur, author Michiel Raats, published by Het Nieuwe Instituut
Frankfurt Dialogen - Aanleidingen voor een gesprek over architectuur, author Michiel Raats, published by Het Nieuwe Instituut, 2017
G1613
study
Brussel
2016
Two family house reconversion
Two family house reconversion, Brussel, 2016
G1611
exhibition
Antwerpen
29.09.2016
Ensembles, Architectuur en Ambacht, deSingel Antwerpen
Ensembles, Architectuur en Ambacht, deSingel Antwerpen, Antwerpen, 29.09.2016

Op uitnodiging van curatoren Christoph Grafe en Bart Tritsmans van het Vlaams Architectuurinstituut toont GAFPA project G1203 op de groepstentoonstelling ‘Ensembles – Architectuur en ambacht’ in deSingel Internationale Kunstcampus

G1610
exhibition
Frankfurt (D)
07.10.2016
Maatwerk/Massarbeit, Custom Made Architecture from Flanders and the Netherlands, DAM Frankfurt
Maatwerk/Massarbeit, Custom Made Architecture from Flanders and the Netherlands, DAM Frankfurt, Frankfurt (D), 07.10.2016

Op uitnodiging van Jantje Engels en Marius Grootveld toont GAFPA projecten G1211, G1513 en G1609 op de groepstentoonstelling ‘Maatwerk/Massarbeit – Custom Made Architecture from Flanders and the Netherlands’. De tentoonstelling is een productie van het Vlaams Architectuurinstituut.

G1609
realisation
Ninove
2016 - 2022
Reconversion Chapel - House
Reconversion Chapel - House, Ninove, 2016 - 2022

De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom in Ninove wordt herbestemd tot woning. Een lichte staalstructuur wordt tegen de oostelijke wand geschoven en maakt de royale ruimte bewoonbaar.

Twee geprofileerde stalen tussenvloeren kragen uit over een portiekstructuur op de middenas van de kapel. Ze worden precies bijgesneden door het halfronde koor, de oude voordeur en een ranke spiltrap die de verschillende verdiepingen verbindt.

Een enkele nieuwe deuropening in het koor breekt het gesloten karakter van de kapel open en kijkt breed uit over de achterliggende velden.

view project
exhibition
Antwerpen
28.04.2017
A Temporary Futures Institute, M HKA
A Temporary Futures Institute, M HKA, Antwerpen, 28.04.2017
publication
02.2023
De Morgen, Godshuis, text Iris De Feijter, photos Luc Roymans
De Morgen, Godshuis, text Iris De Feijter, photos Luc Roymans, 02.2023
award
14.03.2023
Belgian Building Awards 2023, Public Prize Award + nomination Sustainability Award
Belgian Building Awards 2023, Public Prize Award + nomination Sustainability Award, 14.03.2023

Met de herbestemming van de kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom werd GAFPA genomineerd in de categorie Sustainability en werd ook erkend met de Publieksprijs Award.

award
16.03.2023
Staalbouwwedstrijd 2022, Laureate categorie Residential Buildings
Staalbouwwedstrijd 2022, Laureate categorie Residential Buildings , 16.03.2023

GAFPA en Studio Staal zijn met project G1609 samen laureaat in de categorie residentiële gebouwen voor de staalbouwwedstrijd 2022.
De herbestemming van de oude kapel tot een woning met met aangepaste interne volumevorming wordt door de jury, onder leiding van Stéphane Beel, geprezen als bescheiden en reversibele realisatie. ‘De lichtheid van de stalen structuur vult haar stenen omhulsel aan en vormt een respectvolle hedendaagse aanvulling.’
www.infosteel.be

G1608
lecture
Aken (D)
10.05.2016
Vortragsreihe im Sommersemester, RWTH Aachen University
Vortragsreihe im Sommersemester, RWTH Aachen University, Aken (D), 10.05.2016

GAFPA geeft een lezing over recent werk aan de RWTH Aachen University – Faculty of Architecture. De lezing vindt plaats in het Reiff-Museum, Raum 5 op dinsdag 10 mei om 19u.

G1607
realisation
Hekelgem
2016 - 2019
House renovation
House renovation, Hekelgem, 2016 - 2019
G1605
study
Wetteren
2016 - 2017
Expansion industrial laundry, icw Bureau Bouwtechniek
Expansion industrial laundry, icw Bureau Bouwtechniek , Wetteren, 2016 - 2017
G1604
realisation
Brasschaat
2016 - 2021
Renovation + Expansion Fire Station and Warehouses, icw Back architectenbureau, De Roover Structureel Ontwerp, SVDB
Renovation + Expansion Fire Station and Warehouses, icw Back architectenbureau, De Roover Structureel Ontwerp, SVDB , Brasschaat, 2016 - 2021

De brandweerkazerne en het gemeentemagazijn van Brasschaat hebben beide nood aan een uitbreiding. De dubbele architecturale ingreep brengt structuur in hun gedeelde site. De brandweerkazerne wordt uitgebreid met een tweede voertuigenhal en een compact leefniveau bovenop de bestaande hal. De nieuwe laag wordt volledig uit massief kruislaags hout opgebouwd, als een licht maar robuust verdiepingshoog dak. Voor de nieuwe loodsen wordt het profiel van het reeds bestaande afdak aangehouden en de hoek van het perceel om geplooid; waar de bouwstrook verbreedt wordt het ontdubbeld. Zo ontstaat een verspringing in de dakschil waardoor daglicht tot achterin de loodsen binnenvalt. Eenzelfde metalen golfplaat komt in beide deelprojecten als gevelmateriaal terug – blank voor de loodsen, dieprood voor de brandweerkazerne.

view project
competition
Brasschaat
25.01.2016
1st prize, Renovation + Expansion Fire Station and Warehouses
1st prize, Renovation + Expansion Fire Station and Warehouses, Brasschaat, 25.01.2016

GAFPA wint de architectuurwedstrijd voor de verbouwing en uitbreiding van de brandweerkazerne en loodsen van de gemeente Brasschaat.

publication
12.2022
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2022
G1602
lecture
Hasselt
16.02.2016
A-Z lezingen, UHasselt
A-Z lezingen, UHasselt, Hasselt, 16.02.2016

In de reeks A-Z lezingen geeft GAFPA  een lezing over recent werk aan Universiteit Hasselt. De lezing vindt plaats op Campus Hasselt op dinsdag 16 februari om 20u en wordt voorafgegaan door een debat op Campus Diepenbeek om 13.30u. A-Z lezingen is een initiatief van Architectuurwijzer, Cultuurplatform Design, PXL MAD, UHasselt faculteit Architectuur en Kunst en Z33.

G1523
lecture
Antwerpen
10.12.2015
Modulor, Architecture Lectures, UAntwerpen
Modulor, Architecture Lectures, UAntwerpen, Antwerpen, 10.12.2015

GAFPA geeft een lezing over recent werk aan Universiteit Antwerpen. De lezing wordt georganiseerd door Modulor en gaat door op donderdag 10 december om 19.30u, in aula R.004

G1522
realisation
Gent
2015 - 2018
Office + Editing Studio
Office + Editing Studio, Gent, 2015 - 2018
G1520
realisation
Gent
2015 - 2017
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2015 - 2017

Een Gentse rijwoning, twee bouwlagen onder een plat dak, breidt uit in de hoogte. Bovenop de bestaande woning wordt een nieuwe verdieping opgetrokken, een symmetrisch volume onder een flauw hellend dak dat zo min mogelijk licht aan de ondiepe achtertuin ontneemt.

De uitbreiding is samengesteld uit geprefabriceerde massiefhouten platen, waartussen de nieuwe vloer als een lichte houten roostering ophangt. De constructie wordt autonoom bovenop de bestaande woning opgericht. Pas op het einde van de werf wordt de oude traphal doorgezet tot in het nieuwe volume, maakt een lichte stalen trap de verbinding.

view project
G1519
competition
Gent
2015
School expansion
School expansion , Gent, 2015
G1518
construction
Gent
2015 - ...
Portus Site - Belgacom Toren, icw Coussée & Goris architecten, Exedra, Studieburo Mouton en groep Omgeving
Portus Site - Belgacom Toren, icw Coussée & Goris architecten, Exedra, Studieburo Mouton en groep Omgeving , Gent, 2015 - ...

De herbestemming van de Gentse Belgacom Toren is net zo goed een stedenbouwkundig als een architecturaal project. Het huidige, kloeke T-vormige blok, met zijn harde gevels en verhoogde plint, zoekt immers geen enkel contact met het omliggende historische stadsweefsel, een wanverhouding die in het nieuwe ontwerp gecorrigeerd wordt.

Het gebaar bestaat erin het hoofdgebouw vrij te maken, en er vier nieuwe ranke volumes op te enten. Een lichte, horizontaal gelede gevel wordt als een mantel om deze nieuwe figuur gewikkeld, gevouwen om precies te kunnen reageren op de context. Terrassen en stadstuinen, opgespannen tussen gebouw en gevel, trekken het stedelijke leven van het voorplein en het omliggende park door tot boven in het gebouw. Een verguisd, anti-stedelijk monoliet wordt zo een nieuw, open en licht, ijkpunt voor Gent.

view project
competition
Gent
26.10.2015
1st prize, Portus Site - Belgacom Tower Gent
1st prize, Portus Site - Belgacom Tower Gent, Gent, 26.10.2015

GAFPA wint samen met Coussée & Goris architecten, Exedra, Studieburo Mouton en groep Omgeving de architectuurwedstrijd voor de ontwikkeling van de Portus Site in Gent. Het project omvat op de concrete herbestemming van het hoofdgebouw, gekend onder de naam ‘Belgacom Toren’, en de stedenbouwkundige ontwikkeling van de rest van de site als masterplan.

Het stedenbouwkundig bureau BUUR uit Leuven stond in voor de organisatie van de architectuurwedstrijd.

publication
02.2018
A+270, Gespalkt Brutalisme, text Bart Tritsmans
A+270, Gespalkt Brutalisme, text Bart Tritsmans, 02.2018
publication
10.2016
Sabato, Drie om te zien, text Margo Vansynghel
Sabato, Drie om te zien, text Margo Vansynghel, 10.2016
publication
10.2016
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 10.2016
exhibition
Antwerpen
23.02.2018
Natura Naturans / Coussée & Goris architecten, deSingel Antwerpen
Natura Naturans / Coussée & Goris architecten, deSingel Antwerpen, Antwerpen, 23.02.2018
publication
11.2015
De Standaard, Wonen op kantoor, text Geert Sels
De Standaard, Wonen op kantoor, text Geert Sels, 11.2015
G1513
study
Gent
2015
House renovation
House renovation, Gent, 2015
exhibition
Antwerpen
28.04.2017
A Temporary Futures Institute, M HKA
A Temporary Futures Institute, M HKA, Antwerpen, 28.04.2017
G1512
scenography
Hornu
2015 - 2017
Ceci n'est pas une copie, design entre innovation et imitation, Grand Hornu, icw curator Chris Meplon, Atelier Arthur Haegeman
Ceci n'est pas une copie, design entre innovation et imitation, Grand Hornu, icw curator Chris Meplon, Atelier Arthur Haegeman , Hornu, 2015 - 2017

Een reeks massief gemetste tongewelven kenmerken de oude stallingen van het Grand Hornu. De tijdelijke houten mal die oorspronkelijk noodzakelijk was voor het maken van deze ruimte vormt het uitgangspunt van de scenografie. Verschillende van deze halfcirkelvormige houten constructies worden doorheen de ruimte liggend opgesteld en introduceren een nieuw parcours.

De mal is opnieuw een tijdelijke constructie en fungeert als pasvorm voor de tentoonstelling.

“Een mossel verbergt een mal en vice-versa. De pijp van Magritte is de mal van de rookpluim” – Marcel Broodthaers, 1966

view project
publication
2016
Ceci n'est pas une copie, design entre innovation et imitation, text Chris Meplon, published by Lannoo
Ceci n'est pas une copie, design entre innovation et imitation, text Chris Meplon, published by Lannoo, 2016
G1511
study
Merelbeke
2015 - 2017
Renovation student restaurant UGent, site veterinary medicine, icw De Roover Structureel Ontwerp, Bast Engineers
Renovation student restaurant UGent, site veterinary medicine, icw De Roover Structureel Ontwerp, Bast Engineers , Merelbeke, 2015 - 2017
competition
Merelbeke
30.11.2015
1st prize, Renovation student restaurant UGent, site veterinary medicine
1st prize, Renovation student restaurant UGent, site veterinary medicine, Merelbeke, 30.11.2015

GAFPA wint de architectuurwedstrijd voor de verbouwing van het studentenrestaurant van UGent. Het gebouw maakt deel uit van de Campus Dierengeneeskunde in Merelbeke. Het project omvat het vrijmaken van eerdere ad hoc aanpassingen aan het originele ontwerp van bOb Van Reeth, en voegt een nieuwe interne perimeter toe die de centrale focus van de ruimte opnieuw beleefbaar maakt.

G1509
lecture
Brussel
06.05.2015
Fragile, Lunchlezing 1, KUL campus Sint-Lucas Brussel
Fragile, Lunchlezing 1, KUL campus Sint-Lucas Brussel, Brussel, 06.05.2015

In deze reeks lunchlezingen opent GAFPA met een selectie uit recent eigen werk. Deze lezingenreeks is een initiatief van Fragile, KUL Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel.

G1508
realisation
Gent
2015 - 2017
Reconversion Warehouse - House, icw De Roover Structureel Ontwerp
Reconversion Warehouse - House, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2015 - 2017

Het oude gelijkvloerse magazijn van een rijwoning in Ledeberg wordt vervangen door een nieuw houten dak. Een zo groot mogelijke rechthoek, ingesneden door het hoofdgebouw, wordt ingepast. Waar het vlak loskomt van de geaccidenteerde perceelsgrens ontstaan patio’s. Twee houten moerbalken in een T-figuur dragen het dak, op hun snijpunt gesteund door een nieuwe betonnen kolom. De roostering volgt de richting die door de hoofdbalken gedicteerd wordt. Lichte wanden uit cellenbeton maken kamers en isoleren de gemene muur.

view project
exhibition
Knokke Heist – Ledeberg
22.09.2019
Festival van de architectuur 2019
Festival van de architectuur 2019, Knokke Heist – Ledeberg , 22.09.2019

Tijdens het Festival van de architectuur (F/a) zullen 2 projecten van GAFPA te bezoeken zijn op zondag 22 september.

‘G1015 Zwin Natuur Park’ en ‘G1508 Reconversie magazijn – woning’ zullen hun deuren openen voor het publiek van 10u tot 18u.
www.festivalvandearchitectuur.be

publication
01.2020
subtilitas.site
subtilitas.site, 01.2020
publication
01.2020
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 01.2020
publication
01.2019
De Standaard, Magazijn wordt huis, text Eline Maeyens, photos Alexander Meeus
De Standaard, Magazijn wordt huis, text Eline Maeyens, photos Alexander Meeus, 01.2019
publication
01.2019
Archello.com
Archello.com, 01.2019
publication
08.2020
gooood.cn
gooood.cn, 08.2020
publication
10.2020
De Morgen, Een huis op de groei, text Iris De Feijter, photos Luc Roymans
De Morgen, Een huis op de groei, text Iris De Feijter, photos Luc Roymans, 10.2020
G1507
realisation
Belsele
2015 - 2019
Doctors Practice
Doctors Practice, Belsele, 2015 - 2019
G1504
study
Gent
2015
Dependance, icw De Roover Structureel Ontwerp
Dependance, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2015

In de tuin van een villa wordt een kamer gebouwd. Een abstract en langgerekt volume, verzonken in het gras en verscholen tussen de bomen, omarmt samen met de vijver de tuin. Haar kopse gevel versmalt sprongsgewijs, tot er enkel nog een deur overblijft om het gebouwtje aan te kondigen. Het is een uitgesteld en kleinschalig toekomen: door de deur, de trap af, langs de gang, en dan de kamer. Gefilterd door een schuivende sluier van strekmetaal opent ze zich over haar hele breedte naar de tuin. Een lang blad op maaiveldhoogte en een kachel maken van de ruimte een kamer.

G1503
study
Dendermonde
2015 - 2019
Housing Complex
Housing Complex, Dendermonde, 2015 - 2019
G1502
realisation
Hamme
2015 - 2017
Park Garden + Greenhouse
Park Garden + Greenhouse, Hamme, 2015 - 2017
G1501
lecture
Liège
11.05.2015
ACROSS Antwerpen / Liège
ACROSS Antwerpen / Liège, Liège, 11.05.2015

De nieuwe lezingenreeks ACROSS geeft het woord aan architecten uit diverse hoeken van het land die het afgelopen decennium hun eigen praktijk hebben opgericht. Tijdens deze uitwisseling, die beurtelings zal plaatshebben in Antwerpen en in Luik, komen ze spreken over hun ervaring en over de specifieke fysische en sociale context waarbinnen zij architectuur bedrijven.

Deze lezingenreeks is een initiatief van A+ Architecture in Belgium, in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut, de architectuurfaculteit van de Universiteit van Luik.
www.a-plus.be

G1413
lecture
Brussel
10.03.2015
Les Ateliers Nocturnes . Cycle 6 . ERREUR(S) . Rencontre 5, Faculté d'Architecture La Cambre Horta
Les Ateliers Nocturnes . Cycle 6 . ERREUR(S) . Rencontre 5, Faculté d'Architecture La Cambre Horta , Brussel, 10.03.2015

In de lezingenreeks ERREUR(S) wordt GAFPA uitgenodigd om hun visie op deze thematiek te geven. Aansluitend volgt een open discussie.

Deze lezingenreeks is een initiatief van Les Ateliers Nocturnes, Faculté d’Architecture La Cambre Horta.

G1412
exhibition
Gent
2015
The Production Of Space, Group Exhibition, icw Max Kesteloot
The Production Of Space, Group Exhibition, icw Max Kesteloot , Gent, 2015

Voor de groepstentoonstelling ‘The production of Space’ realiseerde GAFPA een installatie in samenwerking met fotograaf Max Kesteloot.

Model ‘Hangar I/II’ van GAFPA maakt abstractie van zijn omgeving, een landschap met andere bouwsels waarvoor het werd ontworpen. Het wordt geïsoleerd als ‘finaal object’ dat wordt gepresenteerd op twee sokkels die integraal deel uitmaken van het werk. De onderlinge positionering van deze twee elementen creëert een suggestie van context in hun spanningsveld. Het concept van het archetype wordt open gebroken door het tweeledige karakter van het werk.

‘Untitled – Part I’ van Max Kesteloot is een fotografische studie van de site waarvoor het architectuurproject van GAFPA werd ontworpen. De serie van vier beelden roept in confrontatie met model ‘Hangar I/II’ een insinuerend-verhalende beeldtaal op, zonder inhoudelijke finaliteit of afgeronde scenario’s.

(Fotografie: Max Kesteloot)

view project
G1411
realisation
Gent
2014 - 2017
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2014 - 2017

Een rijwoning in Wondelgem krijgt een nieuwe achterbouw. Het vierkante grondplan wordt gedraaid volgens de knik in het perceel. Tussen de uitbreiding en de hoofdbouw ontstaat een spievormige opening, die daglicht tot diep in de bestaande woning brengt.

Het nieuwe dak is ontworpen als een houten schaalstructuur van vier elkaar ondersteunende vlakken. Centraal in de ruimte wordt het dak afgeknot, waardoor een royaal daklicht ontstaat. Samen met de houten ringbalk vormen de dakschilden een vormvaste structuur, gedragen door de twee zijwanden en een fijne stalen kolom.

view project
G1410
realisation
Brussel
2015 - 2022
Renovation Dance Studio's Rosas, icw Baro, Ney + Partners
Renovation Dance Studio's Rosas, icw Baro, Ney + Partners , Brussel, 2015 - 2022

Een voormalige melkfabriek in Vorst biedt onderdak aan Anne Teresa De Keersmaeker’s dansgezelschap Rosas, en haar dansschool P.A.R.T.S. Een deel van de infrastructuur wordt gebruikt door Ictus, een ensemble voor hedendaagse muziek.

De architectuuropdracht omvat zowel het hoofdgebouw en de dansstudio’s als de vrijstaande conciërgewoning. Inpikkend op de bestaande staalstructuur wordt het dak van de dansstudio’s herontworpen, op zoek naar een logische constructie met een lichtheid en materialiteit die aansluit bij de noden van een dansgezelschap als Rosas. Het hoofdgebouw en de conciërgewoning worden vrijgemaakt van eerdere ad hoc aanpassingen, en versterkt in hun identiteit.

view project
competition
Brussel
14.05.2015
1st prize, Renovation Dance Studio's Rosas
1st prize, Renovation Dance Studio's Rosas, Brussel, 14.05.2015

GAFPA werd geselecteerd voor de verbouwing van de dansstudio’s van Rosas in Vorst (Brussel). Rosas is het dansersensemble en de productie– en spreidingsstructuur rond choreografe / danseres Anne Teresa De Keersmaeker.

publication
12.2022
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2022
G1409
competition
Zedelgem
2014
2nd prize, Reconversion Logistic Center Vloethemveld, icw Baro Architectenbureau, Cobe Ingenieurs, Studieburo De Klerck, Buro voor Vrije Ruimte
2nd prize, Reconversion Logistic Center Vloethemveld, icw Baro Architectenbureau, Cobe Ingenieurs, Studieburo De Klerck, Buro voor Vrije Ruimte , Zedelgem, 2014
G1405
competition
Gent
2014
Open Oproep 2701 Nieuw Provinciehuis Oost-Vlaanderen, icw Compagnie O, L’escaut, Omgeving, Gijs Van Vaerenbergh
Open Oproep 2701 Nieuw Provinciehuis Oost-Vlaanderen, icw Compagnie O, L’escaut, Omgeving, Gijs Van Vaerenbergh , Gent, 2014
G1404
publication
2014
Villa Avondster, DW B 2014 5, 50 fictieve gebouwen, red. Christophe Van Gerrewey
Villa Avondster, DW B 2014 5, 50 fictieve gebouwen, red. Christophe Van Gerrewey , 2014

In het literair tijdschrift DW B 2014 5 worden vijftig fictieve gebouwen uit de wereldliteratuur onthuld. Vijftig schrijvers hebben één plek uit een roman, een verhaal of een gedicht beschreven in een korte tekst. Vervolgens hebben vijftig architecten een tekening gemaakt van deze ruimte – een verbeelding van een plaats die niet echt bestaat, maar die toch bezocht en betreden kan worden. Vijftig teksten, vijftig tekeningen: lezen, kijken en in gedachten rondwandelen door vijftig fictieve gebouwen.

Op uitnodiging van Christophe Van Gerrewey verbeelde GAFPA ‘Villa Avondster’, beschreven door Benjamin Eggermont, uit de roman ‘De bediende’ van Robert Walser.
www.dwb.be

view project
publication
2014
A+251, Villa Avondster (Robert Walser), text Benjamin Eggermont
A+251, Villa Avondster (Robert Walser), text Benjamin Eggermont, 2014
G1403
lecture
Gent
21.05.2014
Fragile, GAFPA werk 08 - 14
Fragile, GAFPA werk 08 - 14, Gent, 21.05.2014
G1401
realisation
Gent
2014 - 2018
Renovation Restaurant + Shop Gents Ecologisch Centrum, icw De Roover Structureel Ontwerp
Renovation Restaurant + Shop Gents Ecologisch Centrum, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2014 - 2018

Twee historische panden aan het stationsplein in Gent huisvesten samen het Gents Ecologisch Centrum. De gelijkvloerse verdieping wordt volledig opengetrokken en krijgt één gedeelde toegang. De massieve uitbouw op de verdieping wordt opgevangen door vijf ranke staalkolommen. Enkel de bestaande traphal deelt de dubbelbrede ruimte informeel op tot restaurant en winkel.

Achter de uitbouw wordt een nieuw keukenvolume ingepast. Een lichte houtstructuur onder een hellend zadeldak wordt over de volledige breedte van het dubbele perceel gespannen. Doorheen de transparante vliesgevels van de keuken loopt de binnenruimte visueel door tot in het spievormige terras. De open hoeken tussen de hoofdbouw en de nieuwe achterbouw brengen daglicht binnen in het diepste punt van het gebouw.

view project
G1310
study
Amsterdam (NL)
2013 - 2016
Reconversion Van Gendthallen, icw Coussée & Goris Architecten
Reconversion Van Gendthallen, icw Coussée & Goris Architecten , Amsterdam (NL), 2013 - 2016

Wat wordt behouden en wat wordt veranderd in dit monumentale complex heeft veel te maken met de inspirerende kracht, de ziel van dit bijzondere historische en industriële complex. Zoeken naar de potentie van de plek en het gebouw, waarbij het vroegere gebruik als treinfabriek en het toekomstige gebruik als o.a. kantoorgebouw niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het ontwerp staat in het teken van een lange termijn visie voor de hallen. De Van Gendthallen, een platform voor makers, vormt de basis om te komen tot een nieuw aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam gerestaureerd complex, grenzend aan het centrum van Amsterdam.

view project
competition
Amsterdam (NL)
14.04.2014
1st prize, Reconversion 'Van Gendthallen' Amsterdam
1st prize, Reconversion 'Van Gendthallen' Amsterdam, Amsterdam (NL), 14.04.2014

GAFPA maakt deel uit van het ontwerpteam dat werd geselecteerd voor het opzetten van de herbestemming van het historische gelaagde gebouwencomplex ‘Van Gendthallen’ in Amsterdam.

publication
02.2017
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 02.2017
exhibition
Antwerpen
23.02.2018
Natura Naturans / Coussée & Goris architecten, deSingel Antwerpen
Natura Naturans / Coussée & Goris architecten, deSingel Antwerpen, Antwerpen, 23.02.2018
G1309
competition
Aalst
2013
Concert Hall, icw De Roover Structureel Ontwerp, Bast Engineers, Kahle Acoustics
Concert Hall, icw De Roover Structureel Ontwerp, Bast Engineers, Kahle Acoustics , Aalst, 2013
G1307
realisation
Gent
2013 - 2015
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2013 - 2015

De bestaande aanbouw wordt afgebroken en vervangen door een open ruimte onder een nieuw zadeldak. De nokbalk, ontworpen als een overschaalde, lichte vierendeelligger, schikt zich naar de onderverdeling van het hoofdgebouw en zet een pas opzij. Ze suggereert ruimtelijk twee zones: een smallere functionele strook, en een bredere volledig vrije. Een hap uit het dak laat plaats voor een bestaand raam in de achtergevel en werpt licht tot in het diepste punt van de aanbouw.

Aan de tuinzijde schiet het dak door in een luifel, die het terras en de zuidwestelijk georiënteerde gevel beschut. Het plooischrijnwerk in de achtergevel kan volledig worden open gezet en de vaste raamprofielen verschuilen zich onzichtbaar achter de structuur, waardoor de ruimte zich ononderbroken kan doorzetten in de tuin.

view project
publication
01.2019
Archello.com
Archello.com, 01.2019
publication
07.2017
Atlas of Places
Atlas of Places, 07.2017
publication
09.2016
subtilitas.site
subtilitas.site, 09.2016
publication
2016
DETAIL inside 1/2016, Changing Scenes: Extensions in Ghent, text Hartmut Raendchen
DETAIL inside 1/2016, Changing Scenes: Extensions in Ghent, text Hartmut Raendchen, 2016
publication
02.2016
divisare.com
divisare.com, 02.2016
publication
12.2015
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2015
G1306
scenography
Gent
2013
Gelinkt - De Collectie Netwerkt, Design Museum Gent, icw curator Chris Meplon, adviseur Moniek Bucquoye
Gelinkt - De Collectie Netwerkt, Design Museum Gent, icw curator Chris Meplon, adviseur Moniek Bucquoye , Gent, 2013

Op uitnodiging van curatoren Chris Meplon en Moniek Bucquoye realiseerde GAFPA de scenografie voor de tentoonstelling ‘Gelinkt: de collectie netwerkt’ in het Design Museum Gent. Op de gelijkvloerse verdieping worden internationale designstukken samengebracht rond enkele geselecteerde topstukken uit de collectie van het museum.

Langs de rand van de centrale glazen vloer wordt een lichte open kast opgebouwd uit wit karton. Door de verstelbare glazen vloer twee treden te laten zakken bieden de ruimtes binnen en buiten de kastenwand verschillende verhoudingen tot de collectiestukken. Vanaf de buitenzijde kan je over de kast heen kijken en de tentoonstellingsruimte in haar geheel ervaren, aan de binnenzijde krijg je een interieurervaring op schaal van een kamer. Zo genereert de ingreep verschillende fragmentarische perspectieven op de tentoongestelde designstukken.

view project
publication
04.2015
A+253, Ondraaglijke lichtheid, text Koen Van Synghel
A+253, Ondraaglijke lichtheid, text Koen Van Synghel, 04.2015
G1304
scenography
Knokke Heist
2013
Wisselland, cc Scharpoord, iov Vlaams Architectuurinstituut
Wisselland, cc Scharpoord, iov Vlaams Architectuurinstituut , Knokke Heist, 2013

Het Vlaams Architectuurinstituut nodigde vijf jonge ontwerpteams uit om nieuwe beelden te vormen voor ons dynamisch kustlandschap aan de hand van projecties, tekeningen, kaarten en maquettes. De scenografie van deze tentoonstelling is ontworpen en uitgewerkt door GAFPA.

Een ranke, verdiepingshoge structuur wordt geïntroduceerd. Deze pikt aan op de bestaande betonnen draagstructuur van het gebouw en deelt de open tentoonstellingsruimte op. Waar een raampartij zicht geeft naar buiten wordt de structuur bespannen met een blauw fijnmazig net; een filter voor de achtergelegen ruimtes, die een visuele en ruimtelijke rust schept. Er ontstaan plekken met elk een specifiek ruimtelijke karakter. De frictie tussen de tijdelijke structuur en het zware betonnen bestaande gebouw fragmenteert en kadreert, en exposeert zo tegelijk het gebouw zelf.

view project
publication
26.05.2016
Architectuurboek Vlaanderen N°12, Architectuur op maat, published by VAI
Architectuurboek Vlaanderen N°12, Architectuur op maat, published by VAI, 26.05.2016

De 12de editie van het Architectuurboek Vlaanderen bundelt de meest spraakmakende voorbeelden van recente architectuur in Vlaanderen. Samen vertellen ze een verhaal over de rol van de architectuur in een complexe Europese context.
Recente ontwikkelingen in de architectuur komen aan bod in dertien essays, waar G1106, G1203 en G1304 deel van uitmaken.
www.vai.be

publication
04.2015
A+253, Ondraaglijke lichtheid, text Koen Van Synghel
A+253, Ondraaglijke lichtheid, text Koen Van Synghel, 04.2015
G1301
realisation
Gent
2013 - 2016
House, icw De Roover Structureel Ontwerp
House, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2013 - 2016

Twee vervallen rijwoningen aan een druk kruispunt ruimen plaats voor een nieuwbouw. Een gebouwhoge claustra schermt de woning af van het kruispunt en het nabije treinverkeer, en corrigeert de afschuining in de perceelsvorm.

Achter de claustra staat de woning als een lichte en compacte stapeling van perceelsbrede kamers. Geïnitieerd door de royale plafondhoogte van de leefruimte verspringen de kamers telkens een halve verdieping, en schikken zich trapsgewijs langs een centrale vide. Een fijne structuur van glad gepolierde betonplaten overspant met een minimale dikte de volledige breedte van de woning. Brede bandramen en volledig beglaasd binnenschrijnwerk geven het ondiepe gebouw een lichtheid en transparantie.

view project
publication
01.2019
Archello.com
Archello.com, 01.2019
publication
06.2018
divisare.com
divisare.com, 06.2018
publication
2018
Planphase No 7, LEARNING FROM, Any surplus is immoral
Planphase No 7, LEARNING FROM, Any surplus is immoral, 2018
publication
02.2018
subtilitas.site
subtilitas.site, 02.2018
publication
12.2016
BauNetzWoche #478, Shortlist 2017, text Gregor Harbush
BauNetzWoche #478, Shortlist 2017, text Gregor Harbush, 12.2016
publication
29.09.2020
Pli 06, Minimal & Maximal
Pli 06, Minimal & Maximal, 29.09.2020
G1213
realisation
Cadzand (NL)
2012 - 2014
Tourist Infrastructure, icw Coussée & Goris Architecten, studiebureau Mouton
Tourist Infrastructure, icw Coussée & Goris Architecten, studiebureau Mouton , Cadzand (NL), 2012 - 2014

In het kader van project G1015 Zwin Natuurcentrum wordt ook de toeristische infrastructuur aan Nederlandse zijde van het natuurgebied vernieuwd. Het oude strandpaviljoen wordt gesloopt, behoudens de funderingsplaat. Een gesloten bouwvolume maakt plaats voor een lichte stalen luifelconstructie waaronder een smal volume als windscherm staat. Aan zijn achterzijde ontsluit deze houten wand een reeks sanitaire ruimtes.

Het nieuwe strandpaviljoen werkt als info- en verzamelpunt voor bezoekers van het Zwin natuurgebied.

view project
publication
10.2019
Atlas of Places
Atlas of Places, 10.2019
publication
01.2020
subtilitas.site
subtilitas.site, 01.2020
publication
01.2020
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 01.2020
publication
02.2018
archaic-mag.com
archaic-mag.com, 02.2018
G1212
study
Geraardsbergen
2012 - 2014
House renovation, icw De Roover Structureel Ontwerp
House renovation, icw De Roover Structureel Ontwerp , Geraardsbergen, 2012 - 2014
exhibition
Hasselt
18.05.2017
Expo - Verloren Ontwerpen, Z33 Hasselt
Expo - Verloren Ontwerpen, Z33 Hasselt, Hasselt, 18.05.2017

Op uitnodiging van Architectenhuiskamer toont GAFPA project G1212 op de groepstentoonstelling ‘Verloren Ontwerpen’, een tentoonstelling met maquettes van niet gerealiseerde ontwerpen.

G1211
realisation
Brakel
2012 - 2017
Landhouse renovation, icw De Roover Structureel Ontwerp
Landhouse renovation, icw De Roover Structureel Ontwerp , Brakel, 2012 - 2017

Het ontwerp is een grondige verbouwing van een landhuis in Brakel. Achter een representatieve voorgevel schuilde een verder grotendeels gesloten woning. Het ontwerp recupereert deze schil, maar slaat waar nodig nieuwe openingen, of verbindt bestaande gaten.

Een vierkante uitsnede van het gelijkvloers grondplan wordt bijna volledig vrijgemaakt. De binnenmuren worden gesloopt en vervangen door kloeke houten balken. Een volledig open zijgevel trekt zich een stuk terug van de oude, en gebruikt de bestaande muur met haar enorme nieuwe opening als scherm en kader, om licht binnen de halen en nieuwe zichten op het landschap te werpen.

De inkomhal van het landhuis valt net buiten de nieuwe doos. Ze hoeft niet geïsoleerd te worden, en kan dus haar ornamentering en representatieve karakter van weleer behouden.

view project
publication
02.2019
A+276, Niet van belang, text Mathias Bouet
A+276, Niet van belang, text Mathias Bouet, 02.2019
exhibition
Antwerpen
28.04.2017
A Temporary Futures Institute, M HKA
A Temporary Futures Institute, M HKA, Antwerpen, 28.04.2017
G1208
realisation
Aalst
2012 - 2013
House extension
House extension, Aalst, 2012 - 2013
G1204
realisation
Hekelgem
2012 - 2014
House, icw Stabico Ingenieurs
House, icw Stabico Ingenieurs , Hekelgem, 2012 - 2014

De woning is ontworpen als een getrapt volume, met de bedoeling de oriëntatie van het terrein optimaal te benutten. Door zijn specifieke vorm toont het volume zich vanuit elk gezichtspunt anders.

Door zich trapsgewijs terug te trekken van de zijlijn van het perceel kan de zijstrook, die gewoonlijk als een drie meter brede restruimte blijft liggen, aanzwellen tot een bruikbare ruimte. De vertanding laat bovendien toe dat de slaapkamers op de verdieping langs elkaar heen over de tuin uitkijken, waardoor ze zich kunnen afwenden van de buur en toch voldoende licht en zicht krijgen.

Het gelijkvloers rijgt drie identieke kamers aan elkaar, de ene telkens verschoven tegenover de andere. Deze verschuiving geeft een diagonaal doorzicht van de straat- tot de tuinkant, en laat langs de vlakke, grotendeels gesloten zijgevel plaats voor de donkere functies.

view project
exhibition
Princeton (USA)
11.09.2018
44 Low-resolution Houses, North Gallery Princeton University
44 Low-resolution Houses, North Gallery Princeton University, Princeton (USA), 11.09.2018

Op uitnodiging van curator Michael Meredith toont GAFPA een model van G1204 op de groepstentoonstelling ’44 Low-resolution Houses’ in North Gallery, Princeton University School of Architecture.

De tentoonstelling loopt van 11 september tot 9 november. (Gif: MOS/studio Lin)
soa.princeton.edu

publication
2019
44 Low-resolution Houses, curator Michael Meredith, published by Princeton University School of Architecture
44 Low-resolution Houses, curator Michael Meredith, published by Princeton University School of Architecture, 2019
publication
12.2015
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2015
G1203
realisation
Gent
2012 - 2016
Reconversion Industrial site - House, icw De Roover Structureel Ontwerp
Reconversion Industrial site - House, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2012 - 2016

Een voormalige steenkapperij wordt ontsloten door een poortgebouw langs de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge. De site wordt herbestemd als een binnengebied met een cluster van nieuwe woonentiteiten en kleine ateliers. De bouwheer is eigenaar van een deel van de site waar een betonnen overkapping grenst aan een hogere staalstructuur-loods.

Het ontwerp laat deze structuren intact en voegt een derde, lichte houten structuur toe. Een compact kamerbreed woonvolume van twee verdiepingen wordt onder het dak van de hogere loods tegen de zijwanden aan geschoven. Van de betonnen overkapping worden dak- en vloerplaat uitgeslepen zodat een ommuurde tuin ontstaat. De bestaande betonstructuur wordt in de tuin behouden en wordt gekopieerd in de houten draagstructuur van de woning.

view project
nomination
20.06.2015
Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen
Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen, 20.06.2015

Bij het begin van de zomer werd de woning van Jonas & Birgit feestelijk geopend voor vrienden en familie. Dit project staat op de short–list voor de provinciale architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2015 met als thema ‘Herbestemming van historisch erfgoed’.

exhibition
Oost-Vlaanderen
22.02.2016
Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen
Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 22.02.2016

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert een reizende groepstentoonstelling waar de genomineerde projecten voor de Provinciale Architectuurprijs 2015 te zien zijn. Binnen het thema ‘Herbestemming van historisch erfgoed’ leverde GAFPA een bijdrage met project G1203, waar een oude steenkapperij omgebouwd werd tot gezinswoning.

publication
05.2018
urbannext.net
urbannext.net, 05.2018
publication
26.05.2016
Architectuurboek Vlaanderen N°12, Architectuur op maat, published by VAI
Architectuurboek Vlaanderen N°12, Architectuur op maat, published by VAI, 26.05.2016

De 12de editie van het Architectuurboek Vlaanderen bundelt de meest spraakmakende voorbeelden van recente architectuur in Vlaanderen. Samen vertellen ze een verhaal over de rol van de architectuur in een complexe Europese context.
Recente ontwikkelingen in de architectuur komen aan bod in dertien essays, waar G1106, G1203 en G1304 deel van uitmaken.
www.vai.be

publication
12.2017
Atlas of Places
Atlas of Places, 12.2017
publication
06.2017
proHolz Austria, Zuschnitt 66, Wohnen in der Industriehalle, text Karin Triedl
proHolz Austria, Zuschnitt 66, Wohnen in der Industriehalle, text Karin Triedl, 06.2017
publication
2017
Upgrade, Home Extensions, Alterations and Refurbishments, published by Gestalten
Upgrade, Home Extensions, Alterations and Refurbishments, published by Gestalten, 2017
publication
2017
BauNetzWoche #483, Moderner Umbau, text Christina Gräwe
BauNetzWoche #483, Moderner Umbau, text Christina Gräwe, 2017
publication
02.2017
De Standaard, Huis in Loods, text Agnes Mus, photos Tim Van De Velde
De Standaard, Huis in Loods, text Agnes Mus, photos Tim Van De Velde, 02.2017
publication
2016
Maatwerk / Made to Measure: Concept and Craft in Architecture from Flanders and The Netherlands, published by VAI and DAM
Maatwerk / Made to Measure: Concept and Craft in Architecture from Flanders and The Netherlands, published by VAI and DAM, 2016
publication
10.2016
Sabato, Drie om te zien, text Margo Vansynghel
Sabato, Drie om te zien, text Margo Vansynghel, 10.2016
publication
2016
Knack Weekend N°39, Design - dit is Belgisch, text Veerle Helsen, photos Tim Van De Velde
Knack Weekend N°39, Design - dit is Belgisch, text Veerle Helsen, photos Tim Van De Velde, 2016
publication
09.2016
subtilitas.site
subtilitas.site, 09.2016
publication
04.2016
BauNetz.de
BauNetz.de, 04.2016
publication
04.2016
divisare.com
divisare.com, 04.2016
publication
04.2016
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 04.2016
publication
04.2016
dezeen.com
dezeen.com, 04.2016
exhibition
Antwerpen
30.09.2016
Ensembles - Architectuur en ambacht, deSingel Antwerpen
Ensembles - Architectuur en ambacht, deSingel Antwerpen, Antwerpen, 30.09.2016
publication
09.2016
gooood.cn
gooood.cn, 09.2016
award
26.03.2021
Belgian Timber Construction Awards 2020, 1st prize, Reconversion Industrial site – House
Belgian Timber Construction Awards 2020, 1st prize, Reconversion Industrial site – House, 26.03.2021

GAFPA wint de Belgian Timber Construction Award 2020 in de categorie residentieel wonen. De prijsuitreiking en presentatie van de genomineerde projecten kan je bekijken via deze link

G1201
realisation
Gent
2012 - 2014
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2012 - 2014

Een halfopen woning wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met een keukenvolume. Er wordt een lang en smal transparant volume aangebouwd, dat zich inschuift in de langwerpige tuin. Zo wordt in één beweging een optimale lichtinval in de eetruimte gecreëerd en krijgt het kookgedeelte een bijzondere beleving. Het hoogteverschil met het zijpad zorgt voor de nodige privacy. Het nieuwe ontwerp wordt opgenomen in de volumetrie van de gesloten zijgevel.

De structuur bestaat uit een houten dakstructuur, gedragen door fijne ronde staalprofielen. Het volume wordt omsloten met een lichte houten beglaasde gordijngevel.

view project
G1114
realisation
Gent
2011 - 2012
House extension
House extension, Gent, 2011 - 2012

Met beperkte ruimte en middelen wordt een woning in Gent van een aanbouw voorzien. In de materiaalkeuze wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenruimte: de betonstenen wanden en de bevloering lopen door vanuit de keuken tot in het koertje. Licht vouwschrijnwerk laat toe de twee ruimtes van elkaar te scheiden, of in de zomer volledig in elkaar te laten overlopen. Twee identieke metalen deuren geven toegang tot een kleine buitenberging en de achterliggende straat.

view project
G1112
study
Laarne
2011
House
House , Laarne, 2011
G1111
scenography
Gent
2011
Kabinet Maeterlinck - Museum Arnold Vander Haeghen, icw Madoc
Kabinet Maeterlinck - Museum Arnold Vander Haeghen, icw Madoc , Gent, 2011
G1110
realisation
Gent
2011 - 2013
Rooftop Studio
Rooftop Studio, Gent, 2011 - 2013

Het ontwerp maakt de verbinding tussen twee zolderruimtes, over het tussenliggende dak heen. Een wand van de zolderstudio wordt volledig opengemaakt. Een vierdelig opengaand raam kijkt uit over een dakterras en een groendak. Een drietredig draaitrapje loopt op naar een spiegelende metalen dakkapel, en de deur naar de zolder van het voorhuis.

view project
G1109
realisation
Brussel
2011 - 2013
Apartment renovation
Apartment renovation, Brussel, 2011 - 2013
G1107
study
Aalst
2011
Storage Infrastructure
Storage Infrastructure, Aalst, 2011
G1106
realisation
Wachtebeke
2011 - 2014
Weekend House, icw De Roover Structureel Ontwerp, Hofbouwer Patrick ’t Hooft
Weekend House, icw De Roover Structureel Ontwerp, Hofbouwer Patrick ’t Hooft , Wachtebeke, 2011 - 2014

Het terrein ligt aan het einde van een lint-bebouwing en geeft zicht op landbouwgebied. Het perceel loopt af naar de Moervaart en is begroeid met gele forsythia, typerend voor de zandgrond van het gebied.

De houtconstructie rust als een moderne paalwoning op een lichte fundering van prefab betonnen T-elementen. Het plan is opgevat als een ongelijkbenige U-vorm die zich opent naar het landschap. Aan elk uiteinde bevindt zich een leefruimte, beide met een eigen overdekte buitenruimte. Een langgerekte kastwand scheidt de slaapvertrekken van de binnengang.

De gevel is opgevat als aluminium frame, ingevuld met houten panelen of glas, dat het hele gebouw omwikkelt. De combinatie van houtskeletbouw, ingeblazen met papiervlokken, en driedubbel glas resulteert in een lage energiewoning. Een boom werd aangeplant om het zonlicht te filteren. Luiken uit strekmetaal garanderen privacy naar buur en straat.

 

Speciale vermelding – Belgian Building Awards 2015

view project
award
04.03.2015
Belgian Building Awards 2015, Special mention, Weekend house Wachtebeke
Belgian Building Awards 2015, Special mention, Weekend house Wachtebeke, 04.03.2015

Twee projecten kregen dit jaar een Belgian Building Award. De jury, met onder andere de winnaars van vorig jaar, Tom Vanhee en Henk Desmet, en de Franstalige architecten Paul Delaby en Robert Treselj, wilden ook het weekendhuis in Wachtebeke van GAFPA erkennen met een speciale juryvermelding.

publication
07.2016
Wallpaper*, 'Architects Directory 2016, Our rising-star and breakthrough practices from around the globe, text Jonathan Bell
Wallpaper*, 'Architects Directory 2016, Our rising-star and breakthrough practices from around the globe, text Jonathan Bell, 07.2016

GAFPA is samen met 20 internationale architectenbureaus opgenomen in de ‘2016 Architects’ Directory’ gepubliceerd door Wallpaper*
www.wallpaper.com

exhibition
Wachtebeke
10.09.2017
Festival van de architectuur 2017
Festival van de architectuur 2017, Wachtebeke, 10.09.2017

Tijdens de eerste editie van het Festival van de architectuur (F/a) zullen 2 projecten van GAFPA te bezoeken zijn op zondag 10 september.

G1015 Zwin Natuur Park en G1106 Weekendhuis Wachtebeke zullen hun deuren openen voor het publiek van 10u tot 18u.
www.festivalvandearchitectuur.be

publication
19.06.2019
interiordesign.net - New York, 4 Residences that pop with personality, text Georgina McWhirter, photos Luc Roymans
interiordesign.net - New York, 4 Residences that pop with personality, text Georgina McWhirter, photos Luc Roymans, 19.06.2019
publication
2018
Planphase No 7, LEARNING FROM, Any surplus is immoral
Planphase No 7, LEARNING FROM, Any surplus is immoral, 2018
publication
01.2018
De Morgen, Weekendhuis in glas en hout, text Sebastiaan Bedaux, photos Luc Roymans
De Morgen, Weekendhuis in glas en hout, text Sebastiaan Bedaux, photos Luc Roymans, 01.2018
publication
26.05.2016
Architectuurboek Vlaanderen N°12, Architectuur op maat, published by VAI
Architectuurboek Vlaanderen N°12, Architectuur op maat, published by VAI, 26.05.2016

De 12de editie van het Architectuurboek Vlaanderen bundelt de meest spraakmakende voorbeelden van recente architectuur in Vlaanderen. Samen vertellen ze een verhaal over de rol van de architectuur in een complexe Europese context.
Recente ontwikkelingen in de architectuur komen aan bod in dertien essays, waar G1106, G1203 en G1304 deel van uitmaken.
www.vai.be

publication
12.2016
BauNetzWoche #478, Shortlist 2017, text Gregor Harbush
BauNetzWoche #478, Shortlist 2017, text Gregor Harbush, 12.2016
publication
2016
Belgium New Architecture 6, Prisme Editions
Belgium New Architecture 6, Prisme Editions, 2016
publication
2016
C3 N°384, Retreats and Escapes
C3 N°384, Retreats and Escapes, 2016
publication
04.2016
BauNetz.de
BauNetz.de, 04.2016
publication
04.2016
dezeen.com
dezeen.com, 04.2016
publication
02.2016
divisare.com
divisare.com, 02.2016
publication
2016
IW-Magazine N°107, interview Rowena Liu, photos Tim Van De Velde
IW-Magazine N°107, interview Rowena Liu, photos Tim Van De Velde, 2016
publication
01.2016
Archello.com
Archello.com, 01.2016
publication
01.2016
DETAIL, Grazile Erscheinung: Wochenendhaus von GAFPA, text Annika Schröck
DETAIL, Grazile Erscheinung: Wochenendhaus von GAFPA, text Annika Schröck, 01.2016
publication
2011
Fragile’s magazine nr.01: (re)birth
Fragile’s magazine nr.01: (re)birth, 2011
publication
12.2015
archaic-mag.com
archaic-mag.com, 12.2015
publication
12.2015
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 12.2015
publication
12.2015
archdaily.com
archdaily.com, 12.2015
publication
2015
A10 N°65, Temporary character, text Kim Hoefnagels, photos Tim Van De Velde
A10 N°65, Temporary character, text Kim Hoefnagels, photos Tim Van De Velde, 2015
publication
08.2015
MARK N°57, Three-Dimensional Serenity, text Gili Merin, photos Tim Van De Velde
MARK N°57, Three-Dimensional Serenity, text Gili Merin, photos Tim Van De Velde, 08.2015
publication
2015
Dimension N°36, Verheven houtbouw als tijdelijk verblijf, text Arnaud Tandt
Dimension N°36, Verheven houtbouw als tijdelijk verblijf, text Arnaud Tandt, 2015
publication
2015
Knack Weekend N°19, Hout/Wonen, text Thijs Demeulemeester & Veerle Helsen, photos Tim Van De Velde
Knack Weekend N°19, Hout/Wonen, text Thijs Demeulemeester & Veerle Helsen, photos Tim Van De Velde, 2015
G1105
study
Laarne
2011
Garden Infrastructure
Garden Infrastructure, Laarne, 2011
G1019
realisation
Hillegem
2010 - 2013
House extension, icw Stabico Ingenieurs
House extension, icw Stabico Ingenieurs , Hillegem, 2010 - 2013

Het huis staat parallel aan de straat en in een hoek ten opzichte van het perceel. In de oksel tussen de woning en de gemene muur wordt een houtconstructie opgetrokken, langwerpig zoals de lengte van het perceel. Het eenvoudig rechthoekig volume is opgebouwd uit een geritmeerde reeks van grenenhouten spanten, aan de langszijde integraal beglaasd en aan de kop voorzien van een dubbel opendraaiend raam. Zo wordt het tuinzicht gekadreerd, terwijl de vier meter hoge glasvliesgevel ruim daglicht binnenlaat.

Als zonnewering wordt een gevelplank verticaal, als een vin, aan de structuur bevestigd. Door tegen de zijkant aan te bouwen behoudt de originele woning haar eigenheid en daglichttoetreding, en ontstaat er toch een nieuwe samenhang. De oude voordeur verhuist naar de zijkant van de woning zodat de bestaande indeling kan worden geoptimaliseerd.

view project
G1017
realisation
Gent
2010 - 2013
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp
House extension, icw De Roover Structureel Ontwerp , Gent, 2010 - 2013

Het gelijkvloers van een woning uit de jaren vijftig wordt gereorganiseerd. Het bestaande grondplan blijft behouden. Er wordt een nieuw volume toegevoegd, tegen de achterzijde van de woning aan geschoven, waardoor tussen de uitbreiding en de leefruimte in een patio ontstaat. De uitbreiding is opgevat als een vrijstaande dakconstructie die rust op vier slanke stalen kolommen. De houtconstructie bestaat uit vier in elkaar grijpende  hoofdbalken die centraal een daklicht vormen. Waar de uitbreiding aan de buitenruimte raakt wordt ze begrensd door vouwschrijnwerk. De tuinmuur loopt binnenin door zodat enkel het gevoel van een open luifel overblijft in de zomer. Uitzettingsprofielen in de gepolijste vloer tonen de krachtwerking tussen de kolommen.

view project
publication
06.2018
divisare.com
divisare.com, 06.2018
G1015
realisation
Knokke Heist
2010 - 2016
Zwin Natuurcentrum, icw Coussée & Goris Architecten, studiebureau Mouton, Grontmij Vlaanderen, Madoc, Koen Van Synghel, Atelier Veldwerk
Zwin Natuurcentrum, icw Coussée & Goris Architecten, studiebureau Mouton, Grontmij Vlaanderen, Madoc, Koen Van Synghel, Atelier Veldwerk , Knokke Heist, 2010 - 2016

Het vogel- en natuurreservaat ‘Het Zwin’ is een beschermd natuurgebied op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. De opdracht vraagt om de herinrichting van het bestaande natuurpark en de oprichting van een nieuw natuurcentrum. Het ontwerp stelt een doorbreking van het dichtgeslibde bos voor, om plaats te maken voor een waardevol slikken en schorren gebied en aan te sluiten op de heraangelegde Kleyne vlakte. De bestaande parking maakt plaats voor een nieuw ensemble van vier langwerpige volumes, opgevat als houten portiekstructuren van wisselende hoogte. Hierin bevinden zich een onthaalhal met cafetaria, de zwintentoonstelling, en personeels- en seminarieruimtes. In het park wordt een zo min mogelijke aanwezigheid beoogd van culturele tekens. In het dijklichaam wordt een Kijkcentrum voorzien dat zicht geeft op een centrale broedplaats voor vogels.

BREEAM Certificate – Excellent

view project
opening
Knokke Heist
09.06.2016
Het nieuwe Zwin Natuur Park
Het nieuwe Zwin Natuur Park, Knokke Heist, 09.06.2016

Deze week werd het nieuwe Zwin Natuur Park feestelijk geopend. GAFPA bedankt het volledige ontwerpteam voor de geslaagde samenwerking.

Vanaf 10 juni is het Zwin opnieuw toegankelijk voor het grote publiek.
www.zwin.be

nomination
10.01.2017
EU Mies Award 2017
EU Mies Award 2017, 10.01.2017

Het nieuwe Zwin Natuur Park maakt deel uit van de 356 genomineerde projecten voor de EU Mies Award 2017. De prijs wordt uitgereikt in april 2017 door de Europese Commissie en de Fundacio Mies van der Rohe.
www.miesarch.com

exhibition
Knokke Heist – Ledeberg
22.09.2019
Festival van de architectuur 2019
Festival van de architectuur 2019, Knokke Heist – Ledeberg , 22.09.2019

Tijdens het Festival van de architectuur (F/a) zullen 2 projecten van GAFPA te bezoeken zijn op zondag 22 september.

‘G1015 Zwin Natuur Park’ en ‘G1508 Reconversie magazijn – woning’ zullen hun deuren openen voor het publiek van 10u tot 18u.
www.festivalvandearchitectuur.be

publication
06.2018
divisare.com
divisare.com, 06.2018
publication
2018
Architectuurboek Vlaanderen N°13, Dit is een mosterdfabriek, published by VAI
Architectuurboek Vlaanderen N°13, Dit is een mosterdfabriek, published by VAI, 2018

De 13de editie van het Architectuurboek Vlaanderen bundelt de meest spraakmakende voorbeelden van recente architectuur in Vlaanderen. Net als de mosterdfabriek op de cover, roepen de geselecteerde projecten vragen op over de betekenis van vorm in de architectuur. Deze publicatie van het Vlaams Architectuurinstituut presenteert een rijke selectie recent gerealiseerde projecten in woord en beeld.

G1015 Zwin Natuurcentrum wordt gepresenteerd als architectuurproject en is ook het onderwerp van een beeldessay.
www.vai.be

publication
02.2018
subtilitas.site
subtilitas.site, 02.2018
publication
06.2017
ERA21, In Praise of the Commonplace: Flanders
ERA21, In Praise of the Commonplace: Flanders, 06.2017
publication
01.2017
afasiaarchzine.com
afasiaarchzine.com, 01.2017
publication
12.2016
BauNetzWoche #478, Shortlist 2017, text Gregor Harbush
BauNetzWoche #478, Shortlist 2017, text Gregor Harbush, 12.2016
publication
12.2016
A+263, Natuurarchitectuur, text Bart Tritsmans
A+263, Natuurarchitectuur, text Bart Tritsmans, 12.2016
publication
10.2016
Sabato, Drie om te zien, text Margo Vansynghel
Sabato, Drie om te zien, text Margo Vansynghel, 10.2016
publication
2016
Belgium New Architecture 6, Prisme Editions
Belgium New Architecture 6, Prisme Editions, 2016
publication
06.2016
Sabato, Van A tot Zwin, text Margo Vansynghel, photos Thomas De Bruyne
Sabato, Van A tot Zwin, text Margo Vansynghel, photos Thomas De Bruyne, 06.2016
publication
06.2016
De Standaard, Moderne architectuur voor een natuurpark, text Geert Sels
De Standaard, Moderne architectuur voor een natuurpark, text Geert Sels, 06.2016
publication
2011
A+232, Gezwind
A+232, Gezwind, 2011
exhibition
Antwerpen
23.02.2018
Natura Naturans / Coussée & Goris architecten, deSingel Antwerpen
Natura Naturans / Coussée & Goris architecten, deSingel Antwerpen, Antwerpen, 23.02.2018
publication
02.2015
A+252, Mouton/Ruimtespel, text Koen Van Synghel
A+252, Mouton/Ruimtespel, text Koen Van Synghel, 02.2015
award
24.10.2018
FSC Project Award 2018, Best public building, Zwin Natuurcentrum
FSC Project Award 2018, Best public building, Zwin Natuurcentrum, 24.10.2018
G1014
scenography
Gent
2010
Eindejaarstentoonstelling, Nieuwe Meesters, Sint-Lucas Gent
Eindejaarstentoonstelling, Nieuwe Meesters, Sint-Lucas Gent, Gent, 2010

GAFPA werd gevraagd om de scenografie voor de eindejaarstentoonstelling van de architectuuropleiding aan Sint-Lucas Gent te ontwerpen. Het ontwerp wil een opsplitsing maken tussen tweedimensionale en driedimensionale media. Maquettes werden in stroken van een zekere breedte op de grond geplaatst, tekeningen werden op panelen van diezelfde breedte onderaan de mezzanine opgehangen. De combinatie van de overzichtelijke tweeledige structuur van de scenografie en de veelheid van het tentoongestelde werk moest aanleiding geven tot een zoektocht naar verbanden.

view project
G1012
realisation
Oostduinkerke
2010 - 2017
Renovation La Coursive, icw Coussée & Goris Architecten, De Roover Structureel Ontwerp
Renovation La Coursive, icw Coussée & Goris Architecten, De Roover Structureel Ontwerp , Oostduinkerke, 2010 - 2017
G1009
competition
Gent
2010
Expansion Hogeschool Sint-Lucas Gent
Expansion Hogeschool Sint-Lucas Gent, Gent, 2010
G1007
realisation
Aalst
2010 - 2012
House renovation
House renovation, Aalst, 2010 - 2012

Eerder dan nodeloos uit te breiden, wordt in het ontwerp de ruimte die reeds voorhanden was zo goed mogelijk benut. Het grondplan wordt opengebroken en drie éénpotige tafels worden geïntroduceerd: twee binnen, en één buiten. De buitentafel, haar blad een licht stalen kader ingevuld met een steeldeckplaat, wordt rechtop gehouden door een slank staalprofiel, en overdekt een nieuw aangelegd terras.

view project
G1006
realisation
Gent
2010 - 2016
Reconversion Warehouse - Office
Reconversion Warehouse - Office, Gent, 2010 - 2016
view project
publication
01.2019
The Word Magazine, Behind the scenes of GAFPA, text & photos Carlos Álvarez Clemente
The Word Magazine, Behind the scenes of GAFPA, text & photos Carlos Álvarez Clemente, 01.2019
publication
2016
El Croquis N°187, 2016 Global Architecture Political Compass, text Alejandro Zeara-Polo
El Croquis N°187, 2016 Global Architecture Political Compass, text Alejandro Zeara-Polo, 2016
vacancy
03.2021
Vacancy full time architect
Vacancy full time architect, 03.2021

GAFPA zoekt een nederlandstalig medewerker met minstens 2 jaar ervaring om het team te versterken.
stuur je portfolio digitaal naar info@gafpa.net

exhibition
Graz (AT)
23.09.2021
Models, Forum Stadtpark Graz
Models, Forum Stadtpark Graz, Graz (AT), 23.09.2021

Op uitnodiging van curatoren Philipp Stemath en Julian Brùes deed GAFPA een bijdrage aan de groepstentoonstelling ‘Models’ in Forum Stadtpark Graz.
De tentoonstelling loopt van 23 september tot 2 oktober.
(Fotografie: Simon Oberhofer)
www.diskursiv.xyz

publication
09.2022
Diskursiv No.1, Models
Diskursiv No.1, Models , 09.2022
G1001
study
Kortrijk
2010
Reconversion Industrial site - Office
Reconversion Industrial site - Office, Kortrijk, 2010
G0912
competition
Gent
2009
1st prize, Library 'Waalse Krook', icw Coussée & Goris Architecten, RCR Arquitectos
1st prize, Library 'Waalse Krook', icw Coussée & Goris Architecten, RCR Arquitectos , Gent, 2009
G0906
realisation
Gent
2009 - 2011
House extension
House extension, Gent, 2009 - 2011
G0904
realisation
Haasrode
2009 - 2011
House
House, Haasrode, 2009 - 2011

Het straatniveau ligt een stuk lager dan de omliggende weilanden, waardoor elk mogelijk vergezicht geblokkeerd wordt. Om het uitgestrekte landschap opnieuw op de straat te betrekken werd de woning opgetild tot bovenop het bestaande talud. Onder het gebouw door wordt een toegangsweg uitgehold, die zijdelings de woning ontsluit en via een trap uitmondt in het achterliggende landschap. Zo wordt opnieuw een diepte aan het straatbeeld gegeven.

Het grondplan wordt georganiseerd door een kruisvormige betonstructuur, die aantakt op een centrale ruitvormige schouw. Op het gelijkvloers blijft de structuur open en lopen de vier kwadranten in elkaar over, op de verdieping worden ze ingevuld tot vier gelijke kamers.

view project
G0826
realisation
Gent
2008 - 2010
Commercial Infrastructure
Commercial Infrastructure, Gent, 2008 - 2010
G0825
realisation
Gent
2008 - 2013
Expansion Sint-Barbara College, icw Architectenbureau Bart Dehaene, AADU
Expansion Sint-Barbara College, icw Architectenbureau Bart Dehaene, AADU , Gent, 2008 - 2013
G0824
realisation
Dilbeek
2008 - 2011
Pharmacy + House
Pharmacy + House, Dilbeek, 2008 - 2011
G0823
study
Meldert
2008
House
House, Meldert, 2008
G0820
realisation
Nieuwerkerken
2008 - 2011
House
House, Nieuwerkerken, 2008 - 2011
G0813
realisation
Gent
2008 - 2010
Masterplan Elementary School Klim, icw Architectenbureau Bart Dehaene
Masterplan Elementary School Klim, icw Architectenbureau Bart Dehaene , Gent, 2008 - 2010

Het Sint Lievenscollege in Gent is gegroeid uit een voormalige kloostersite rond de Sint-Pietersbuitenkerk. Het bestaande scholencomplex biedt onderdak aan een lagere school en een kleuterschool.

Het masterplan heeft een dubbele ambitie: enerzijds de administratieve diensten centraliseren in één herkenbaar transparant bouwvolume, anderzijds openheid creëren door het aanleggen van een groene as die de verschillende speelplaatsen verbindt.

Het planprincipe voorziet een afzonderlijke circulatiekoker per twee klassen, waardoor de klasruimtes langs beide zijden aan de buitengevel grenzen en de traditionele gang vermeden wordt. Zo ontstaat een heldere circulatie en een oplossing voor de geconcentreerde leerlingenstroom bij het belsignaal.

Het masterplan zorgt ondanks de uitbreiding voor zuurstof en overzicht in de dynamische context van een school in groei.

view project
G0812
study
Gent
2008
Castle extension
Castle extension, Gent, 2008
exhibition
Brussel
10.06.2022
Prefigurations: An exhibition on Architecture and Transitions, Brussel
Prefigurations: An exhibition on Architecture and Transitions, Brussel, Brussel, 10.06.2022

Op uitnodiging van Architecture Workroom Brussels neemt GAFPA deel aan het debat Future Places Forum, Conversation #3 ‘A New Architectural Language’.
www.degroteverbouwing.eu

G0809
realisation
Waregem
2008 - 2010
House
House, Waregem, 2008 - 2010
G0807
study
Kortrijk
2008
Commercial Infrastructure + House extension
Commercial Infrastructure + House extension, Kortrijk, 2008
G0806
study
Waregem
2008
Commercial Infrastructure + House
Commercial Infrastructure + House, Waregem, 2008
G0805
study
Opwijk
2008
Football Stadium
Football Stadium, Opwijk, 2008