G1702
more info
Housing Complex reconversion (realisation), Aalst, 2017 - 2023

De Feestzalen Carlton in het centrum van Aalst maken plaats voor een nieuw stadsinbreidingsproject. Een groen collectief binnengebied weeft zich doorheen het bouwblok en maakt de verbinding tussen het Centrumpark aan de Zonnestraat,  het driehoekig pleintje in de Windmolenstraat en de parktuin van de aanpalende Karmelsite.

De pakhuistypologie van de bestaande architectuur wordt als bouwsteen voor het project gebruikt. Slanke hoge volumes onder een zadeldak, ingepast volgens een gedeelde hoofdrichting maar onderling verschoven, geven het project een fijne korrel die aansluit bij het stedelijke weefsel en het industriële verleden van de site. De volumes worden afgesneden door de randen van de site, waardoor project zich aan de verschillende straatzijden verschillend toont: als een opeenvolging van kopse tipgevels aan de Windmolenstraat, als een schuin oplopende langsgevel aan de Zonnestraat.