G2011
more info
1st prize, Reconversion Military Hospital (competition), Amersfoort (NL), 2020, icw Shift architecture urbanism

Net buiten de historische stadsomwalling van Amersfoort ligt een voormalig Militair Hospitaal. Het complex ligt, afgesloten van zijn woonomgeving door een gracht, te wachten op een nieuwe functie. Een vergeten eiland temidden van de oprukkende verstedelijking. Verschillende gebouwen staan in militaire rangorde opgesteld, gespiegeld rond een centrale as. Als een krab strekt een centraal hoofdgebouw zijn armen uit en verbindt de afzonderlijke lineaire volumes. Twee later gebouwde H vormige plan typologieën doorbreken de symmetrie. Het gevraagde programma omvat woonzorg, wonen, co-working, fitness, medische zorg, een hotel met cafetaria. Een mix die het eiland moet doen herleven.
Het ontwerp gebruikt de militaire logica van het verbinden. Op strategische wijze wordt een gebogen arm ingezet om twee gebouwen te verbinden en tegelijk de aanwezige monumentale bomen te ontzien. Lineaire extensies nemen de maat over van de bestaande volumes, vormen nieuwe binnenplaatsen en worden ontdubbeld waar mogelijk. Een relict van het H paviljoen wordt behouden maar komt door de nieuwe ingrepen in een monumentaal park te staan, evenwaardig aan het ceremoniële inkomplein. De nieuwe toevoegingen zijn uitgevoerd in CLT houtconstructie als structurele vertaling van de aanwezige typologieën. Het nieuw geheel zoekt een evenwicht tussen historisch en hedendaags en is van een heldere eenvoud.