G0904
more info
House (realisation), Haasrode, 2009 - 2011

Het straatniveau ligt een stuk lager dan de omliggende weilanden, waardoor elk mogelijk vergezicht geblokkeerd wordt. Om het uitgestrekte landschap opnieuw op de straat te betrekken werd de woning opgetild tot bovenop het bestaande talud. Onder het gebouw door wordt een toegangsweg uitgehold, die zijdelings de woning ontsluit en via een trap uitmondt in het achterliggende landschap. Zo wordt opnieuw een diepte aan het straatbeeld gegeven.

Het grondplan wordt georganiseerd door een kruisvormige betonstructuur, die aantakt op een centrale ruitvormige schouw. Op het gelijkvloers blijft de structuur open en lopen de vier kwadranten in elkaar over, op de verdieping worden ze ingevuld tot vier gelijke kamers.