G1512
more info
Ceci n'est pas une copie, design entre innovation et imitation, Grand Hornu (scenography), Hornu, 2015 - 2017, icw curator Chris Meplon, Atelier Arthur Haegeman

Een reeks massief gemetste tongewelven kenmerken de oude stallingen van het Grand Hornu. De tijdelijke houten mal die oorspronkelijk noodzakelijk was voor het maken van deze ruimte vormt het uitgangspunt van de scenografie. Verschillende van deze halfcirkelvormige houten constructies worden doorheen de ruimte liggend opgesteld en introduceren een nieuw parcours.

De mal is opnieuw een tijdelijke constructie en fungeert als pasvorm voor de tentoonstelling.

“Een mossel verbergt een mal en vice-versa. De pijp van Magritte is de mal van de rookpluim” – Marcel Broodthaers, 1966