G1015
more info
Zwin Natuurcentrum (realisation), Knokke Heist, 2010 - 2016, icw Coussée & Goris Architecten, studiebureau Mouton, Grontmij Vlaanderen, Madoc, Koen Van Synghel, Atelier Veldwerk

Het vogel- en natuurreservaat ‘Het Zwin’ is een beschermd natuurgebied op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. De opdracht vraagt om de herinrichting van het bestaande natuurpark en de oprichting van een nieuw natuurcentrum. Het ontwerp stelt een doorbreking van het dichtgeslibde bos voor, om plaats te maken voor een waardevol slikken en schorren gebied en aan te sluiten op de heraangelegde Kleyne vlakte. De bestaande parking maakt plaats voor een nieuw ensemble van vier langwerpige volumes, opgevat als houten portiekstructuren van wisselende hoogte. Hierin bevinden zich een onthaalhal met cafetaria, de zwintentoonstelling, en personeels- en seminarieruimtes. In het park wordt een zo min mogelijke aanwezigheid beoogd van culturele tekens. In het dijklichaam wordt een Kijkcentrum voorzien dat zicht geeft op een centrale broedplaats voor vogels.

BREEAM Certificate – Excellent