G1014
more info
Eindejaarstentoonstelling, Nieuwe Meesters, Sint-Lucas Gent (scenography), Gent, 2010

GAFPA werd gevraagd om de scenografie voor de eindejaarstentoonstelling van de architectuuropleiding aan Sint-Lucas Gent te ontwerpen. Het ontwerp wil een opsplitsing maken tussen tweedimensionale en driedimensionale media. Maquettes werden in stroken van een zekere breedte op de grond geplaatst, tekeningen werden op panelen van diezelfde breedte onderaan de mezzanine opgehangen. De combinatie van de overzichtelijke tweeledige structuur van de scenografie en de veelheid van het tentoongestelde werk moest aanleiding geven tot een zoektocht naar verbanden.