G2108
more info
2nd prize, Masterplan + Renovation infrastructure De Hoge Rielen (competition), Kasterlee, 2021, icw RE-ST, BUUR part of Sweco

Het wedstrijdvoorstel is de vierde fase van het Masterplan Hoge Rielen. Voortbouwend op de intenties van het Masterplan van Secchi Viganò uit 2004 analyseerden we de opdracht vanuit drie lagen: de militaire, educatieve en natuurlijke laag.

De ruimtelijke behoeften van overnachtingsplaatsen wordt beantwoord binnen de bestaande opslagruimtes voor munitie. Deze worden gerenoveerd conform diverse tactieken die hun inspiratie vinden binnen de typologie van militaire infrastructuur. Lichte, reversibele structuren in en rond de bestaande loodsen zorgen voor hedendaags comfort binnen de originele structuur. Landschappelijk zetten we in op robuuste ontwikkelingen die voorsorteren op de klimaatverandering, waaronder heideversterking, het gedeeltelijk dempen van de Rulloop om de grondwatertafel te doen stijgen en op termijn veenvorming te bekomen, en een meanderende figuur aan gemengd bos die maximaal waardevolle bosrand creëert.

De oplossing voor de gestelde ruimtelijke behoeftes werd gevonden in bestaande elementen, waarbij alle ingrepen de schoonheid van wat vandaag al aanwezig is op de site, omarmt.