G1907
more info
Masterplan Depot Lübecksite (study), Gent, 2019, icw Architectenbureau Bart Dehaene

De Lübecksite heeft een atypische vorm, ingebed in de bestaande kadasterstructuur. In het noorden wordt de site geconfronteerd met een ondoorwaadbare spoorweginfrastructuur, gecamoufleerd in een groene berm. Aan de zuidzijde vormt de Afrikalaan een aaneenschakeling van ‘baanwinkels’. Er is een beperkte toegankelijkheid langs de randen van de site en minimale visibiliteit.
Stad Gent kiest bewust om hier hun diensten te huisvesten in een nieuwe, maar toch erg vertrouwde omgeving. ‘Sociale innovatie’ vertrekt van het versterken van sociale relaties, waarbij de verknoping en verwevenheid tussen mensen centraal staat. Deze dienen als grondslag en als hefboom voor de opwaardering van de leefomgeving.

De verdraaiing van het gebouw evenwijdig met de sporen heeft meerdere oorsprongen. Het zorgt enerzijds voor een logica van de verschillende circulaties van de verschillende gebruikers, maar anderzijds zorgt het voor een optimale oriëntatie voor het groendaklandschap. Bovendien ontstaat er door de verdraaiing een openheid naar de straat die al meteen zicht geeft op het diepergelegen landschap.