G1203
more info
Reconversion Industrial site - House (realisation), Gent, 2012 - 2016, icw De Roover Structureel Ontwerp

Een voormalige steenkapperij wordt ontsloten door een poortgebouw langs de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge. De site wordt herbestemd als een binnengebied met een cluster van nieuwe woonentiteiten en kleine ateliers. De bouwheer is eigenaar van een deel van de site waar een betonnen overkapping grenst aan een hogere staalstructuur-loods.

Het ontwerp laat deze structuren intact en voegt een derde, lichte houten structuur toe. Een compact kamerbreed woonvolume van twee verdiepingen wordt onder het dak van de hogere loods tegen de zijwanden aan geschoven. Van de betonnen overkapping worden dak- en vloerplaat uitgeslepen zodat een ommuurde tuin ontstaat. De bestaande betonstructuur wordt in de tuin behouden en wordt gekopieerd in de houten draagstructuur van de woning.