G1007
more info
House renovation (realisation), Aalst, 2010 - 2012

Eerder dan nodeloos uit te breiden, wordt in het ontwerp de ruimte die reeds voorhanden was zo goed mogelijk benut. Het grondplan wordt opengebroken en drie éénpotige tafels worden geïntroduceerd: twee binnen, en één buiten. De buitentafel, haar blad een licht stalen kader ingevuld met een steeldeckplaat, wordt rechtop gehouden door een slank staalprofiel, en overdekt een nieuw aangelegd terras.