G1518
more info
Portus Site - Belgacom Toren (construction), Gent, 2015 - ..., icw Coussée & Goris architecten, Exedra, Studieburo Mouton en groep Omgeving

De herbestemming van de Gentse Belgacom Toren is net zo goed een stedenbouwkundig als een architecturaal project. Het huidige, kloeke T-vormige blok, met zijn harde gevels en verhoogde plint, zoekt immers geen enkel contact met het omliggende historische stadsweefsel, een wanverhouding die in het nieuwe ontwerp gecorrigeerd wordt.

Het gebaar bestaat erin het hoofdgebouw vrij te maken, en er vier nieuwe ranke volumes op te enten. Een lichte, horizontaal gelede gevel wordt als een mantel om deze nieuwe figuur gewikkeld, gevouwen om precies te kunnen reageren op de context. Terrassen en stadstuinen, opgespannen tussen gebouw en gevel, trekken het stedelijke leven van het voorplein en het omliggende park door tot boven in het gebouw. Een verguisd, anti-stedelijk monoliet wordt zo een nieuw, open en licht, ijkpunt voor Gent.