G2308
more info
Office Site The Loop (competition), Gent, 2023

De vraag naar een nieuw kantoorgebouw op de Fedustria-site hangt samen met de ontwikkeling van een masterplan voor de ruimere omgeving van The Loop. Voortbouwend op de principes van het overkoepelende onderzoek van ORG ondersteunt het de transformatie van The Loop tot een levendig, multimodaal stadsdistrict. De sleutel ligt in de introductie van een menselijke maat, een verschuiving weg van het dominante ‘brochettemodel’ naar een schaakbordpatroon.

Het schaakbord dient als leidraad voor een archipelstrategie, waarin bestaande stedelijke weefsels worden versterkt en tegelijkertijd worden opgenomen in een samenhangend geheel. Net als stukken in een stedelijk bordspel vormen aaneengesloten gebieden ‘eilanden’, elk rijp voor ontwikkeling zonder de integriteit van het stedelijk weefsel op te offeren. De bouwstenen van de nieuwe ontwikkeling zijn kavels van 55x55m, die kunnen worden bestemd als gebouw, plein, park of bos. Hoe groter de diversiteit van de eilanden, hoe sterker de archipel als systeem.

Het nieuwe kantoorgebouw wordt naadloos geïntegreerd in deze archipelagostad. De footprint blijft beperkt tot die van de huidige verharding op het terrein, waardoor er geen groene ruimte wordt opgeofferd. Het volume bestaat uit twee identieke volumes die met elkaar zijn verbonden door een spiraalvormige helling: een draaischijf die afwisselende split-levels met elkaar verbindt. Een half ingegraven vloer ondersteunt het primaire betonskelet. De structuur van het gebouw is een helder raamwerk met royale overmaat. In de eerste fase zal de ene helft dienen als kantoorruimte en de andere helft als parkeervoorziening voor de ruimere omgeving. De verzonken geïsoleerde schil creëert luifels en potentiële buitenkamers. Een tweede fase introduceert een houten toren gestapeld op de massieve onderbouw. Het verschil in materiaal versterkt het idee van de sokkel. De overgang tussen beide markeert de kroonlijst die wordt gedeeld met zijn toekomstige buren.