G2223
more info
StadsAtelier de Ville, Circular Hub for building materials (competition), Brussel, 2022 - 2023, icw fallow

Hoewel het lege perceel op de TACT site iets anders doet vermoeden kan het geplande StadsAtelier de Ville geen conventionele nieuwbouw zijn. In tegenstelling tot de residentiële ontwikkeling tegenover Tour&Taxis wordt het een tijdelijke ruimtelijke constellatie, bepaald door een concessie op de grond, toegekend voor een periode van 30 jaar. Hierna moet het geheel ontmanteld kunnen worden waarbij de materialen een nieuwe bestemming wacht.

Het programma, een depot voor circulaire bouwmaterialen, een productiehal voor BC architects en een reeks lokale kleinere spelers, is gekend maar nog niet in detail uitgeschreven. Een robuust raamwerk biedt een oplossing voor deze programmatorische instabiliteit en geeft vorm aan wat wel gekend is, de diversiteit aan functies. Een drieledige structuur is de ruimtelijke vertaling van de verschillende noden, ondergebracht onder één groot dak waarvan de luifels aan weerszijden uitkragen. Deze autonome constructie wordt tegen de buur aangeschoven. De luifel aan deze zijde wordt ingericht als een overdekte logistieke binnenstraat. Van hieruit wordt een reeks opslagruimtes bevoorraad die uitgeven op een grote ‘markthal’ die geflankeerd wordt door een enfilade van kamers die de kantoren huisvesten. Aan de zuidzijde zorgt een luifel voor schaduw en een overdekte ruimte, te gebruiken als buitenatelier.

Het project neemt de taal over van industriële opslagboxen uit de haven. Het bouwsysteem bestaande uit betonnen stapelblokken straalt ondanks zijn ontmantelbaarheid permanentie uit. Samengestelde houten liggers overspannen de identieke kamers, ingeblazen met papiervlokken. Het grote forum wordt gestructureerd door een grid van ‘mogelijke’ kolommen. Hun positie wordt bepaald in functie van de gewenste vrije overspanning, hun materialisatie zal een gevolg zijn van wat voorhanden is. De beglaasde delen anticiperen in hun ritmiek de te herbruiken glazen glasvliesgevelsysteem van naburige hoogbouw.