G0813
more info
Masterplan Elementary School Klim (realisation), Gent, 2008 - 2010, icw Architectenbureau Bart Dehaene

Het Sint Lievenscollege in Gent is gegroeid uit een voormalige kloostersite rond de Sint-Pietersbuitenkerk. Het bestaande scholencomplex biedt onderdak aan een lagere school en een kleuterschool.

Het masterplan heeft een dubbele ambitie: enerzijds de administratieve diensten centraliseren in één herkenbaar transparant bouwvolume, anderzijds openheid creëren door het aanleggen van een groene as die de verschillende speelplaatsen verbindt.

Het planprincipe voorziet een afzonderlijke circulatiekoker per twee klassen, waardoor de klasruimtes langs beide zijden aan de buitengevel grenzen en de traditionele gang vermeden wordt. Zo ontstaat een heldere circulatie en een oplossing voor de geconcentreerde leerlingenstroom bij het belsignaal.

Het masterplan zorgt ondanks de uitbreiding voor zuurstof en overzicht in de dynamische context van een school in groei.