G1204
more info
House (realisation), Hekelgem, 2012 - 2014, icw Stabico Ingenieurs

De woning is ontworpen als een getrapt volume, met de bedoeling de oriëntatie van het terrein optimaal te benutten. Door zijn specifieke vorm toont het volume zich vanuit elk gezichtspunt anders.

Door zich trapsgewijs terug te trekken van de zijlijn van het perceel kan de zijstrook, die gewoonlijk als een drie meter brede restruimte blijft liggen, aanzwellen tot een bruikbare ruimte. De vertanding laat bovendien toe dat de slaapkamers op de verdieping langs elkaar heen over de tuin uitkijken, waardoor ze zich kunnen afwenden van de buur en toch voldoende licht en zicht krijgen.

Het gelijkvloers rijgt drie identieke kamers aan elkaar, de ene telkens verschoven tegenover de andere. Deze verschuiving geeft een diagonaal doorzicht van de straat- tot de tuinkant, en laat langs de vlakke, grotendeels gesloten zijgevel plaats voor de donkere functies.