G1017
more info
House extension (realisation), Gent, 2010 - 2013, icw De Roover Structureel Ontwerp

Het gelijkvloers van een woning uit de jaren vijftig wordt gereorganiseerd. Het bestaande grondplan blijft behouden. Er wordt een nieuw volume toegevoegd, tegen de achterzijde van de woning aan geschoven, waardoor tussen de uitbreiding en de leefruimte in een patio ontstaat. De uitbreiding is opgevat als een vrijstaande dakconstructie die rust op vier slanke stalen kolommen. De houtconstructie bestaat uit vier in elkaar grijpende  hoofdbalken die centraal een daklicht vormen. Waar de uitbreiding aan de buitenruimte raakt wordt ze begrensd door vouwschrijnwerk. De tuinmuur loopt binnenin door zodat enkel het gevoel van een open luifel overblijft in de zomer. Uitzettingsprofielen in de gepolijste vloer tonen de krachtwerking tussen de kolommen.