G1501
more info
ACROSS Antwerpen / Liège (lecture), Liège, 11.05.2015

De nieuwe lezingenreeks ACROSS geeft het woord aan architecten uit diverse hoeken van het land die het afgelopen decennium hun eigen praktijk hebben opgericht. Tijdens deze uitwisseling, die beurtelings zal plaatshebben in Antwerpen en in Luik, komen ze spreken over hun ervaring en over de specifieke fysische en sociale context waarbinnen zij architectuur bedrijven.

Deze lezingenreeks is een initiatief van A+ Architecture in Belgium, in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut, de architectuurfaculteit van de Universiteit van Luik.
www.a-plus.be