G1504
more info
Dependance (study), Gent, 2015, icw De Roover Structureel Ontwerp

In de tuin van een villa wordt een kamer gebouwd. Een abstract en langgerekt volume, verzonken in het gras en verscholen tussen de bomen, omarmt samen met de vijver de tuin. Haar kopse gevel versmalt sprongsgewijs, tot er enkel nog een deur overblijft om het gebouwtje aan te kondigen. Het is een uitgesteld en kleinschalig toekomen: door de deur, de trap af, langs de gang, en dan de kamer. Gefilterd door een schuivende sluier van strekmetaal opent ze zich over haar hele breedte naar de tuin. Een lang blad op maaiveldhoogte en een kachel maken van de ruimte een kamer.