G0906
X
More Info
House extension (realisation), Gent, 2009 – 11

In een lang, taps toelopend perceel brengt een strak geritmeerde aanbouw structuur aan. Een sequens van drie kamers van gelijke lengte, de derde opengelaten als tuin, vult het terrein op. De restruimtes aan de uiteinden vormen een kleine hal en een tuinberging.

De scheidingslijn tussen de kamers wordt gearticuleerd door een ontdubbeld stalen U-profiel, rustend op dwarse penanten die variëren in breedte om de afschuining van het perceel op te vangen. De houten dakstructuur loopt parallel met de wanden over deze profielen heen, en benadrukt zo de lengte van het terrein en de aanbouw.